Państwowa pomoc w czasie suszy – na co mogą liczyć sadownicy?

Autor: www.euractiv.pl 28 października 2020 09:18

Państwowa pomoc w czasie suszy – na co mogą liczyć sadownicy? Państwowa pomoc w czasie suszy – na co mogą liczyć sadownicy?/ fot. pixabay

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, finansowanego w znacznej części z ERROW, istnieją programy, z których sadownicy mogą liczyć na pomoc państwa - czytamy w serwisie EURACTIV.

Pierwszy program to tzw. “Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Rolnik, który zakwalifikuje się do programu, może liczyć na zwrot 80 proc. kosztów poniesionej inwestycji mającej na celu podniesienie potencjału gospodarstwa i przywrócenie wydajności produkcji, która ucierpiała na skutek wymienionych zjawisk. Do uzyskania pomocy kwalifikują się właściciele gospodarstw, w których szkody wyniosły przynajmniej 30 proc. Kwota przyznana jednemu beneficjentowi nie może być wyższa niż 300 tys. zł.

Inny z programów ma charakter bardziej zapobiegawczy i dotyczy modernizacji gospodarstw rolnych. Program adresowany jest do producentów z różnych gałęzi rolnictwa. Sadownikom oferuje się głównie pomoc w inwestycjach związanych z nawodnieniem upraw. O środki w ramach tej inicjatywy mogą ubiegać się rolnicy i sadownicy, których gospodarstwa nie przekraczają 300 ha.

Pomoc finansowa obejmuje zwrot połowy kosztów inwestycji w instalację nawodnieniową, przy czym suma przyznana na jednego beneficjenta nie może przekraczać 100 tys. zł. “To ciekawa oferta dla wielu gospodarstw”, ocenia nasz rozmówca. Dodaje on, że wielu producentów jabłek stopniowo zakłada w swoich sadach instalacje nawodnieniowe, nawet jeśli zmuszona jest pokryć całość inwestycji z własnych środków. Tak dzieje się zwłaszcza na terenach, które są najbardziej wrażliwe na suszę.

W przypadku klęsk żywiołowych, obejmujących znaczną część kraju takich, jak susze w ostatnich latach, państwo zazwyczaj oferuje również doraźną pomoc finansową w ramach rekompensat. Pomoc nie jest jednak natychmiastowa, a proces jej przyznawania jest wysoce zbiurokratyzowany. Wojewodowie powołują specjalne komisje, które odwiedzają gospodarstwa i oceniają procent strat w plonach oraz środkach trwałych. Następnie protokoły o stratach trafiają do gmin, a stamtąd – do wojewodów. Wypłatą środków, podobnie jak w przypadku innych programów, zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Jak oceniają tę formę wsparcia sadownicy? Najczęściej słyszy się głosy krytykujące wysokość pomocy, a także przypadki błędów i zaniedbań wśród urzędników kontrolujących wnioski, które to błędy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają danemu producentowi skorzystanie z rekompensat.

- Odszkodowania za straty w produkcji są bardzo niskie i rekompensują te straty jedynie w niewielkiej części- uważa sadownik z Zakrzewa. Jak jednak zaznacza: zdecydowanie wyższe są odszkodowania za straty poniesione w środkach trwałych.

- Dobrym sposobem na odzyskanie strat jest ubezpieczenie upraw i do tej praktyki przekonuje się coraz więcej sadowników- mówi rozmówca EURACTIV z Zakrzewa.

Choć Ministerstwo Rolnictwa od lat namawia rolników i sadowników do ubezpieczania się, to jednak wciąż duża grupa producentów pozostaje do tego niechętna. Jak wyjaśnia sadownik, wynika to z niskiej opłacalności produkcji sadowniczej oraz wysokich kosztów ubezpieczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI