Owoc Sandomierski wciąż na sprzedaż. Jego cena została ponownie obniżonawww.sadyogrody.pl - 21 listopada 2019 13:21


Wciąż brakuje chętnych na zakup Owocu Sandomierskiego. Cena upadłego przedsiębiorstwa wciąż spada.

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej OWOC SANDOMIERSKI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bilczy zaprasza do składania ofert na zakup
przedsiębiorstwa upadłego jako całości w skład którego wchodzą:

 - prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Bilcza 48A, stanowiących działki o nr 270/2, 270/1, 269/2, 269/5, 296/6, 269/3 o powierzchni 39 300m2 zabudowane budynkami hali produkcyjnej i budynkiem biurowym o pow. użyt. 7 055,80m2, budynkiem hali magazynowej o pow. użyt. 7 229,33m2 oraz budynkiem przetwórni owoców – produkcja soków NFC, o pow. użyt. 3 087,77m2.
- ruchomości w postaci m.in. linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego oraz biurowego,
- udziały w innych podmiotach,
- prawa ochronne znaków towarowych,
- należności,

z ceną netto nie niższą niż cena wywołania tj. 29 000 000,00 zł.