Oddłużenie gospodarstw rolnych. Będą nowe przepisy

Autor: PAP 11 marca 2022 15:32

Oddłużenie gospodarstw rolnych. Będą nowe przepisy Podczas prac nad ustawą w Sejmie wprowadzono przepisy upoważniające ARiMR do dokonywania cesji części płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego. / fot. shutterstock

Senat poparł w czwartek ustawę o Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, nie wnosząc do niej poprawek. Nowe przepisy m.in. umożliwiają utworzenie spółki IT, która będzie obsługiwać ARiMR oraz pozwalają na oddłużenie gospodarstw rolnych.

Za podjęciem uchwały głosowało 50 senatorów, czterech było przeciw, a 45 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Znowelizowana przez Sejm ustawa umożliwia utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie obsługiwał ARiMR w zakresie IT. Będzie się on zajmował nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez Agencję, ale także stopniowo sam wytwarzał niezbędne oprogramowanie na jej potrzeby oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.

Oddłużenie gospodarstw rolnych 

Ustawa reguluje kwestię oddłużenia gospodarstw. Chodzi o długoletnie zadłużenia, gdzie odsetki przekraczają wielokrotnie kapitał podstawowy. W takim przypadku odsetki będą umarzane pod warunkiem spłaty kapitału.

Podczas prac nad ustawą w Sejmie wprowadzono przepisy upoważniające ARiMR do dokonywania cesji części płatności bezpośrednich na rzecz zakładu ubezpieczeniowego. Chodzi o to, by rolnik, który chce ubezpieczyć swoje uprawy, miał możliwość zadysponowania tymi pieniędzmi na rzecz opłacenia składki ubezpieczeniowej.

Wprowadzono też poprawkę dotyczącą ustawy okołobudżetowej, w której 2021 r. przewidziano dla samorządów subwencję kanalizacyjną. Gminy, które w ogóle nie posiadają kanalizacji, musiałyby ją zwrócić. Zmiana przepisów sprawia, że pieniądze będzie można wykorzystać np. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozszerzenie katalogu stanowisk w ARiMR

Nowe przepisy pozwalają ponadto na rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania, o stanowisko doradcy Prezesa ARiMR.

Ustawa wprowadza także przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Nowelizacja reguluje tryb umarzania wierzytelności z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa (FRiOR), tj. umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego. Aby skorzystać z tego rozwiązania, osoba ta musi mieć ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie może posiadać innej nieruchomości niż ta, w której zamieszkuje.

Wprowadzona zostanie także możliwość umorzenia wierzytelności z FRiOR na wniosek głównego dłużnika lub jego następcy prawnego, jeżeli wyłączną wierzytelnością jest zobowiązanie dotyczące odsetek. Jednocześnie wskazano, że proponowane wsparcie, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność rolniczą, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i może zostać udzielone tylko raz.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących planów finansowych Agencji. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI