Obszary wiejskie mają zasadnicze znaczenie dla odporności Europy

Autor: PAP 13 września 2022 10:20

Obszary wiejskie mają zasadnicze znaczenie dla odporności Europy Obszary wiejskie mają zasadnicze znaczenie dla odporności Europy/ fot.shutterstock.com

Obszary wiejskie mają zasadnicze znaczenie dla odporności Europy – powiedział w poniedziałek w Kielcach unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, podczas rozpoczętego w poniedziałek V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego.

Europejski Parlament Wiejski to długofalowa kampania prowadzona przez European Rural Community Alliance (ERCA), Partnership for Rural Europe (PREPARE), European LEADER Association for Rural Development (ELARD), której punktem kulminacyjnym jest organizowane co dwa lata spotkanie Parlamentu.

W piątej edycji EPW uczestniczy 400 przedstawicieli organizacji społecznych, publicznych, naukowych i gospodarczych z niemal 40 krajów Europy.

Znaczenie obszarów wiejskich

"Obszary wiejskie mają zasadnicze znaczenie dla odporności Europy. Dostarczają one niezbędne towary i usługi, na których polegają mieszkańcy Unii Europejskiej" - powiedział Wojciechowski podczas otwarcia V Europejskiego Parlamentu Wiejskiego. Zaznaczył, że realizacja tych zadań będzie możliwa tylko wtedy, kiedy obszary wiejskie będą odpowiednio wspierane.

"Kluczowym zadaniem jest utrzymanie obszarów wiejskich wysoko na liście priorytetów politycznych. To obszary, które zajmują 80 proc. terytorium UE i są zamieszkiwane przez 30 proc. jej populacji, ale jednocześnie są zbyt często zapomniane" - dodał unijny komisarz ds. rolnictwa.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka przypomniała, że 40 proc. Polaków mieszka na obszarach wiejskich. "Dlatego bardzo ważne jest, aby głos mieszkańców wsi był jasno formułowany i wyrażany zarówno w debacie krajowej, jak i na forum Unii Europejskiej. Ważna jest wymiana posiadanych doświadczeń i rozwój współpracy społeczności wiejskich oraz osób odpowiedzialnych za ich procesy rozwojowe" - podkreśliła Gembicka.

Dodała, że w resorcie rolnictwa "pracujemy nad tym, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, miejsca pracy i godziwe warunki życia dla mieszkańców wsi, nad zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, dobrym stanem środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu". Zaznaczyła, że "ostatnie lata stawiają przed nami wiele wyzwań".

"Pandemia, zmiany klimatu, które pociągają za sobą gwałtowne zjawiska pogodowe, jak susze czy powodzie, mające ogromny wpływ na sytuacje rolników. Społeczne i gospodarcze skutki wojny na Ukrainie. To obecnie najważniejsze wyzwania, przed którymi stoimy" - powiedziała wiceminister rolnictwa.

Przypomniała, że resort zakończył już prace "nad planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, a Komisja Europejska niedawno zatwierdziła nasz plan realizacji". Zaznaczyła, że podjęta przez KE decyzja "uruchamia na okres pięcioletni środki w wysokości ponad 25 mld euro, które będą współfinansować realizację zidentyfikowanych potrzeb w rolnictwie i na wsi".

"Istotnym elementem jest dwutorowa możliwość finansowania koncepcji +inteligentnej wsi+, która ma na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań np. w obszarach dotyczących poszanowania środowiska naturalnego" - powiedziała Gembicka. Dodała, że "chcemy, aby +inteligentne wioski+ powstały w każdym województwie".

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że w działalności państwa, rządu bardzo ważne jest "wzmacnianie jakości życia na obszarach wiejskich".

"Zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, sieciowej, dróg, kanalizacji, wodociągów, odpowiedniego zaopatrzenia w energię, szerokopasmowego internetu. Ale również infrastruktury socjalnej, społecznej, dobrego dostępu do żłobków, przedszkoli, do dobrej jakości edukacji szkolnej i dobrej jakości służby zdrowia" - podkreślił Ardanowski, który dodał, że od kilku lat obserwuje się "zjawisko dodatniej migracji na wieś".

"Wielu ludzi, którzy kiedyś wyjechali ze wsi do miast za chlebem, szukając lepszego życia, teraz często decyduje się na powrót. Obszary wiejskie w Polsce stały się bardzo dobrym miejscem do życia. Mieszkanie na wsi kiedyś traktowane było jako coś gorszego, ale to się w Polsce absolutnie zmieniło" - mówił przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP.

W trakcie warsztatów i paneli dyskusyjnych omawiany będzie Manifest Europejskiego Parlamentu Wiejskiego oraz zostanie wypracowana Deklaracja z Kielc - zapisany głos mieszkańców europejskich wsi, który następnie zostanie przedstawiony rządom europejskim oraz Komisji Europejskiej.

Europejski Parlament Wiejski będzie również okazją do zaprezentowania jego uczestnikom dorobku lokalnych grup działania oraz lokalnych samorządów województwa świętokrzyskiego związanego z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu. W trakcie wydarzenia zaplanowano 10 wizyt studyjnych, podczas których zaprezentowane zostaną inwestycje przedsiębiorców i samorządów związane z rozwojem przedsiębiorczości i tworzeniem miejsc pracy, wyrównywaniem szans kobiet na rynku pracy, rozwojem produktów lokalnych i turystyki, opieki nad seniorami, zapobieganiem zmianom klimatycznym i tworzeniem "inteligentnych wiosek".

Piąta edycja Europejskiego Parlamentu Wiejskiego potrwa w Kielcach do czwartku. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI