Obiekt King Fruit nadal na sprzedaż. Cena spadła do 28 mln zł

Autor: www.inlex.pl 29 października 2021 13:10

Obiekt King Fruit nadal na sprzedaż. Cena spadła do 28 mln zł Nieruchomość upadłej grupy King Fruit/fot. za inlex.pl

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. nadal oferuje do sprzedaży obiekt produkcyjno - chłodniczy w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, zlokalizowanych w obrębie Stanisławów, gm. Biała Rawska.

Obiekt upadłej grupy King Fruit nadal wystawiony jest na sprzedaż. W grudniu 2020 roku syndyk masy upadłości King Fruit ogłosił ofertę sprzedaży nieruchomości na kwotę nie niższa niż 39 414 000 zł. Teraz cena za King Fruit nie może być niższa niż 28 milionów złotych, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.  Syndyk poszukuje też zainteresowanych najmem obiektu!

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaoferowana cena przy czym termin zapłaty nie może być dłuższy niż 3 miesiące od daty wyboru oferty. Wybór oferty może nastąpić po wpłacie 10% wadium.

Termin składania ofert –  nie później niż 15 stycznia 2022r.

W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny, syndyk zarządzi by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzi licytację w formie telekonferencji w dniu następnym po upływie terminu do wpłaty wadium. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk dokona wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji.

Skwitowanie całości ceny najpóźniej przed podpisaniem aktu przenoszącego własność nieruchomości. Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży nieruchomości.

Syndyk informuję ponadto, że w obiekcie znajdują się wchodzące w skład masy upadłości linie produkcyjne, których zbycie i demontaż wymaga kilkumiesięcznego okresu, co tymczasowo wyłączy możliwość użytkowania znacznej części obiektu.

Nabywca nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, będzie miał możliwość zakupu całości znajdującego się w obiekcie wyposażenia, wchodzącego w skład masy upadłości w atrakcyjnej cenie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI