Sędzia – komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Fruvitaland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrawinie (sygn. akt IX GUp 28/20) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż:

a) nieruchomości gruntowej – działek gruntu nr 492 i 493/1 o powierzchni łącznej 0,49 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Granice, gmina Chodel, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00039150/2, wraz z maszynami, urządzeniami i pozostałymi ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu za cenę netto nie niższą niż 2 662 225 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych),

b) nieruchomości gruntowej – działki gruntu nr 19/8 o powierzchni 1,87 ha – zabudowanej budynkiem sortowniczo-przechowalniczym, położonej w miejscowości Piotrawin, gmina Łaziska, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1O/00066915/1, wraz z maszynami, urządzeniami i pozostałymi ruchomościami stanowiącymi wyposażenie obiektu za cenę netto nie niższą niż 25 747 500 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

 Więcej: syndyk-lubelskie.pl.