NSZZ RI Solidarność prosi o podpis Prezydenta pod ustawą ws. "pomocnika przy zbiorach"NSZZ RI Solidarność/ sadyogrody.pl - 26 kwietnia 2018 14:27


Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" zwróciła się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o jak najszybsze podpisanie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw, uchwalonej w dniu 13 kwietnia 2018 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na rozpoczynający się niebawem sezon zbiorów m.in. truskawek.

Wprowadzenie ww. przepisów jest oczekiwane przez rolników, ze względu na to, iż regulują one i upraszczają możliwość zatrudniania obcokrajowców. Chodzi o "Umowy o pomocy przy zbiorach".

- "Ustawa wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach, jak również wprowadza odpowiednie zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym i podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą się odnosić do pomocników rolnika. Ustawa ta zabezpiecza społecznie osoby pracujące dorywczo w rolnictwie poprzez oskładkowanie w zakresie chorobowym, wypadkowym i macierzyńskim oraz nie nakłada na rolników nadmiernych zobowiązań finansowych z tego tytułu, co jest rozwiązaniem kompromisowym dla obu stron. Zawarte w ustawie rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, a zbliżający się lada chwila sezon zbiorów sprawia że rolnicy oczekują na szybkie podpisanie ustawy. W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta jak na wstępie o jak najszybsze podpisanie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy o ubezpieczaniu społecznych rolników oraz niektórych innych ustaw" - napisała w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Teresa Hałas.