NSZZ RI "Solidarność" opracowało wzór umowy o pomocy przy zbiorachsadyogrody.pl - 29 maja 2018 13:56


Dokładnie 9 maja br. Prezydent podpisał ustawę uchwaloną 13 kwietnia 2018 roku dotyczącą pomocy przy zbiorach. Wprowadza ona nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej w rolnictwie. Wiemy, że resort rolnictwa wzoru umowy dla sadowników nie przygotuje. NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych - już to zrobił.

Nowe przepisy stwarzają nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, tzn. umowę o pomocy przy zbiorach, która umożliwia wyeliminowanie "zatrudniania na czarno" pomocników rolników. I choć ustawa już obowiązuje to wzoru umowy dla potrzebujących plantatorów nie ma. Producenci owoców nie otrzymali ze strony ministerstwa rolnictwa opracowanej wzory umowy jaka ma ich teraz obowiązywać.

Określone są jedynie ogólne ramy jakie powinna zawierać, choć logicznym wydaje się, że opracowanie jej powinno być kompatybilne z ustanowieniem nowych przepisów. 

Wielu sadowników i plantatorów pomimo tego, że chciałoby zatrudnić "pomocnika" w swoich gospodarstwach, to kwestie braku jasności wprowadzonych przepisów uniemożliwiają i odstraszają ich od powierzenia pracy.

Związek Sadowników RP podjął działanie i zawnioskował do MRiRW o opracowanie wzoru takiej umowy dla plantatorów. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że wzoru umowy o pomocy przy zbiorach nie opracuje. Resort ostatecznie stwierdził, że przepisy ustawy określają minimalne wymogi jakie powinny znaleźć się w umowie o pomocy przy zbiorach. Pozostałe, ewentualne zagadnienia do uregulowania w umowie zależą od stron ją zawierających, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów, określoną w Kodeksie cywilnym. 

Wczoraj, 28 maja na konferencji prasowej NSZZ Rolników Indywidualnych poinformowało, że we współpracy z Kancelarią prawną Viggen i dr Mariuszem Miąsko stworzony został wzór umowy o pomocy przy zbiorach oraz wzór umowy użyczenia lokalu, która również jest konieczna po wprowadzonych zmianach w przepisach.

Dlaczego NSZZ podjęło się opracowanie obu wzorów umowy?

Jak powiedział dr Mariusz Miąsko, przygotowanie takiej umowy nie jest łatwe. Nawet doświadczonemu zespołowi prawnemu, który się tego podjął zajęło to dość wiele czasu. Dlatego mając na względzie to, że przeciętnemu rolnikowi trudno będzie stworzyć umowę  korzystną dla siebie o poprawnej konstrukcji prawnej, która gwarantować mu będzie pewność i bezpieczeństwo.

Umowa opracowana jest w dwóch językach, polskim oraz ukraińskim. Jak zapewnia dr Mariusz Miąsko, umowa jest dużym sukcesem i przejawia się dopasowaniem umowy do charakterystyki pracy w rolnictwie.

Obie umowy są bezpłatne  i można je pobrać ze strony NSZZ RI "Solidarność".