NSZZ RI "Solidarność": Nie ma decyzji ws. likwidacji konieczności przekazywania ziemi za emeryturę

Autor: www.sadyogrody.pl / pr 26 maja 2020 15:03

NSZZ RI "Solidarność": Nie ma decyzji ws. likwidacji konieczności przekazywania ziemi za emeryturę Obecnie w Polsce warunkiem otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej / fot. shutterstock

Przekazany Prezydentowi Andrzejowi Dudzie przez NSZZ RI "Solidarność" jeszcze w lutym br. projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest realizacją od lat zgłaszanego przez Związek postulatu i prowadzi do likwidacji funkcjonującej od lat i dyskryminującej rolników zasady zmuszającej ich do przekazania gospodarstwa rolnego za emeryturę, co zdaniem NSZZ RI „Solidarność” narusza zagwarantowane konstytucją prawo własności i równą dla wszystkich ochronę prawną.

Wcześniej bo 4 sierpnia 2017 roku zapisy te znalazły się w przekazanym Prezydentowi projekcie ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych i ubezpieczeniu społecznym rolników autorstwa NSZZ RI „Solidarność". 

W załączeniu przekazuję Panu Prezydentowi autorski projekt ustawy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” dotyczący zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zawierającą postulowaną i oczekiwaną przez środowisko rolnicze zmianę dotyczącą warunków przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej – napisała w piśmie z dnia 11 lutego 2020 roku (L.dz. 21/2020) Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Poseł Teresa Hałas.

Obecnie w Polsce warunkiem otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Jednak zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą. Należy także zwrócić uwagę, że coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwa rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej. Skutkuje to sytuacją, że wielu rolników mimo spełnienia pozostałych wymogów związanych z możliwością przejścia na emeryturę nie ma komu fizycznie tego gospodarstwa przekazać. Alarmujące dane dot. wymiany pokoleniowej rolników został przedstawiony w raporcie specjalnym „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń” Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Dlatego też mając na względzie głęboką troskę i zainteresowanie Pana Prezydenta sprawami polskiej wsi i rolnictwa liczymy na przychylność Pana Prezydenta oraz zrozumienie dla poruszanej problematyki, zwracamy się do Pana Prezydenta o skorzystanie z prerogatywy przysługującej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z artykułem 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i podjęcie inicjatywy ustawodawczej w powyższej tematyce – podkreśliła dalej Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”.

Wspomniany projekt ustawy to nie pierwszy wniosek NSZZ RI „Solidarność” do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Jak wspomniano powyżej wcześniej, bo jeszcze w 2017 roku, Związek przekazał Andrzejowi Dudzie dwa projekty ustaw dotyczące wcześniejszych emerytur rolniczych oraz rent strukturalnych w rolnictwie. Projekty te były przedmiotem posiedzenia Sekcji „Wieś, Rolnictwo” w dniu 6 października 2017 roku.

Od wspomnianego 11 lutego br. projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników znoszący wymóg przekazania ziemi za emeryturę podlega analizie w Kancelarii Prezydenta RP. W tym czasie NSZZ RI „Solidarność” dwukrotnie monitował w Kancelarii Prezydenta pismami z dnia 28 kwietnia br. (L.dz. 84/2020) oraz z dnia 11 maja br. (L.dz. 87/2020).

NSZZ RI „Solidarność” nadal oczekuje na zajęcie przez Prezydenta stanowiska w tej sprawie i na podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI