Nowa inicjatywa KRUS: "Upadek to nie przypadek"

Autor: www.sadyogrody.pl/KRUS 20 lutego 2018 12:06

Nowa inicjatywa KRUS: "Upadek to nie przypadek" fot. shutterstock.com

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie prowadziła w 2018 roku większość swoich działań prewencyjnych.

„Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS w jeszcze większym stopniu ma wpłynąć na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służyć temu będą m.in.: XVI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, XXIV Konkurs W rolnictwie można pracować bezpieczniej, liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce.

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób zgłoszonych do KRUS w 2017 roku najczęściej odnotowano:

- upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (42,5%);
- upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (24,7%);
- upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (14,1%);
- upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (13,1%).

Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

- złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 33%;
- nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 10,3%;
- niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,4%;
- wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni – 5,1%;
- nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5%;
- niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 4,4%.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI