NIK sprawdzi czy efektywnie przeciwdziałano niedoborom wody w rolnictwiefarmer.pl - 29 stycznia 2020 12:17


Kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie to jedno z najpilniejszych działań NIK w 2020 roku - czytamy w serwisie farmer.


NIK podała plan kontroli w 2020 roku. Bezpieczeństwo obywateli, gospodarka finansowa państwa, koszty świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałanie kryzysom ekologicznym – to niektóre z ok. 90 kontroli zaplanowanych w tym roku.

Departament Rolnictwa I Rozwoju Wsi NIK przeprowadzi dwie kontrole planowe. Na II 2020/III 2020 zaplanowano zbadanie „Przeciwdziałania niedoborom wody w rolnictwie”.

Pytanie definiujące cel główny kontroli to: „Czy efektywnie i skutecznie przeciwdziałano niedoborom wody w rolnictwie?”

Informacja o wynikach ma być już w kwietniu 2020 r.

Czytaj więcej w serwisie farmer.