Nawet 325 tys. zł z PROW dla 5 rolników „Współpracujących” lokalnie na rynku

$data.author.description Autor: farmer.pl 14 września 2020 15:15

Nawet 325 tys. zł z PROW dla 5 rolników „Współpracujących” lokalnie na rynku przewidziano nową operację w ramach działania „Współpraca”, której „przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw szczególnego rodzaju”/ fot. pixabay

W działaniu „Współpraca” z PROW zaproponowano nową operację: współpraca 5 rolników na lokalnym rynku ma być promowana ryczałtem nawet do 325 tys. zł (w przypadku, gdy operacja przewiduje zakup środka transportu) lub 280 tys. zł (pozostałe operacje) - informuje farmer.pl.

Kończy się unijny siedmioletni okres budżetowy, a działanie „Współpraca” z PROW ledwie udało się uruchomić – wykorzystanie środków to 35 zawartych umów na ok. 22 procent dostępnego limitu i 9 beneficjentów ze zrealizowaną płatnością na 3,57 proc. limitu.

Wyjściem z tej sytuacji ma być zmiana w programie, przyjęta w czerwcu uchwałą Komitetu Monitorującego PROW. Jak już informowaliśmy, przewidziano nową operację w ramach działania „Współpraca”, której „przedmiotem jest tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw szczególnego rodzaju”. Na działanie „Współpraca” ma być teraz 5 mln euro więcej – przeznaczono je właśnie na to działanie, co ułatwi realizację celów i priorytetów PPROW.

Jak można przyspieszyć „Współpracę”? Okazuje się, że wyjściem z sytuacji może być zmiana dotycząca składu i liczebności podmiotów współpracujących ze sobą w ramach „grup operacyjnych”. O ile pierwotnie w grupach operacyjnych musiały znajdować się co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii spośród następujących:

• rolnicy lub grupy rolników;

• właściciele lasów;

• naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)),

• przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych);

• przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji);

• podmioty doradcze

- przy czym grupa operacyjna na rzecz innowacji nie mogła dotąd ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami - to teraz nawet sami rolnicy będą mogli tworzyć „grupy operacyjne realizujące operację dotyczącą horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz wsparcie działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych”.

Druga zmiana polega na zmniejszeniu z 10 do 5 liczby rolników, tworzących te "grupy operacyjne".

Pomoc ma mieć formę płatności zryczałtowanej. „Wysokość tej płatności wynosi 325 000 zł (w przypadku, gdy operacja przewiduje zakup środka transportu) lub 280 000 zł (pozostałe operacje). Okres realizacji operacji wynosi 12 miesięcy. Całkowita maksymalna wartość wsparcia w okresie realizacji Programu wynosi 11 000 000 zł” – podano.

Dla tego rodzaju operacji zaproponowano "osobny minimalny zestaw kryteriów wyboru operacji ze względu na ich specyficzny charakter" – ma to być m.in. premiowanie grup, w skład których wchodzi więcej niż 5 rolników.

Więcej w serwisie farmer.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI