Na jak długo wystarczy limitu de minimis?Farmer.pl - 18 października 2019 09:37


Od kilku dni licznik rejestrujący udzielanie pomocy de minimis jest blisko 100 proc. Do wykorzystania jest 3,5 mln euro limitu. W ubiegłym roku 12 mln euro wydatkowano w ciągu 7 ostatnich dni przed wstrzymaniem udzielania pomocy - informuje farmer.pl.

Przypomnijmy, że pomoc po suszy jest udzielana poza formułą de minimis, gdy szkody przekroczą 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech ostatnich lat poprzedzających rok wystąpienia szkód, albo z trzech w pięcioletnim okresie poprzedzającym - z pominięciem lat o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. Jeśli szkody te wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji, pomoc wypłacana jest w ramach de minimis.

Wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 14.10.2019 wynosiło 291 436 615,48 euro, co stanowiło 98,48%.

Po trzech dniach, na dzień 17.10.2019, wynosiło 292 052 263,61 euro, co stanowiło 98,69%.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 18.10.2019 wynosi 292 446 780,20 euro, co stanowi 98,82%.

W ciągu tego tygodnia – od 14 do 18 października – ubyło więc z limitu 1 010 165 euro, tj. 0,36 proc. Do wykorzystania pozostaje 3 485 345 euro, czyli 1,18 proc.

Pytaliśmy w MRiRW i ARiMR, na jaką kwotę i ilu rolnikom wypłacono po suszy pomoc w ramach de minimis i poza tym systemem. Ilu rolników skorzystało z pełnych stawek, przewidzianych dla posiadających ubezpieczenie połowy areału? Czy limit 500 mln zł będzie w tym roku zwiększony?

Odpowiedź nadesłało dotychczas tylko MRiRW – informując, że w ramach pomocy suszowej wypłacono 280 mln zł, w związku z tym nie ma w tej chwili potrzeby zwiększenia limitu.

Więcej na www.farmer.pl