MRiRW: z informacji rynkowych korzystają przetwórcy, a nie rolnicy

Autor: PAP 31 marca 2021 16:59

MRiRW: z informacji rynkowych korzystają przetwórcy, a nie rolnicy Dyrektor Departamentu Przetworstwa i Rynków Rolnych MRiRW, Waldemar Guba

Z informacji rynkowych MRiRW dotyczących rynków rolnych w dużym stopniu korzystają z niej firmy przetwórcze, w mniejszym rolnicy - wynika z dyskusji podczas wideokonferencji zorganizowanej przez resort rolnictwa.

Od 2002 roku ministerstwo rolnictwa prowadzi Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, który ma ułatwić dostęp do informacji, spowodować, że relacje rynkowe są bardziej przejrzyste - mówił podczas wideokonferencji "Rola informacji rynkowej dla prawidłowego funkcjonowania rynków rolno-spożywczych" dyrektor Departamentu Przetworstwa i Rynków Rolnych MRiRW, Waldemar Guba.

Wskazał, że informacje takie są niezbędne do funkcjonalnie sprawnego mechanizmu rynkowego. "Uczestnicy rynku korzystają głównie z danych dotyczących cen, ale także z informacji o poziomach zapasów, trendach w produkcji, popycie. Ceny historyczne zaś pozwalają na ocenę zmienności czy cykliczności. Ważne są też ceny czynników produkcji, bo one przekładają się na koszty produkcji" - dodał.

Odbiorcami informacji rynkowej są m.in. rolnicy, przetwórcy, handel, analitycy bankowi czy konsumenci - wyliczał. Najczęściej informacja pozyskiwana jest za pomocą internetu.

Guba zaznaczył, że jest wiele źródeł pozyskiwania informacji dot. rynków rolnych, zbieraniem danych zajmuje się m.in. MRiRW, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ), Ośrodki Doradztwa Rolniczego, GUS, Ministerstwo Finansów oraz Komisja Europejska.

Resort rolnictwa zbiera - na ogół cotygodniowe - informacje z 13 rynków rolnych, (np. ceny z rynku mięsa, mleka, owoców, jaj, tytoniu, chmielu), a od maja br. dane te zostaną rozszerzone o produkty takie jak: mięso mielone, elementy mięsa wieprzowego: szynka, schab, boczek, łopatka, preparatów mleczno-tłuszczowych, melasę, nasiona soi, nasiona roślin wysokobiałkowych, ekologiczne mleko, żyto i pszenicę - poinformował Adam Pachnicki z Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych w MRiRW.

Dodał, że rozszerzona zostanie też liczba podmiotów, od których będa pozyskiwane informację o firmy handlu detalicznego, podmioty kupujące cukier oraz mąkę.

Dyrektor IERiGŻ, prof. Marian Podstawka zwrócił uwagę, że produkcja rolnicza polegająca na wytworzeniu surowców nie poddaje się prawom rynku. "Nie ma tutaj korelacji, że im mniejsze zbiory, tym poziom cen jest wyższy" - mówił. Wyjaśnił, że dzieje się tak dlatego, że o cenach w danym momencie mogą decydować nie tylko zbiory, ale także zapasy. Po drugie przestawienie produkcji rolnej nie jest łatwe, zwłaszcza dotyczy to produkcji zwierzęcej, i wymaga czasu.

Profesor poinformował, że Instytut zbiera dane o kosztach produkcji rolnej m.in. z systemu FADN obejmującego reprezentatywną próbę 12 tys. gospodarstw. Zaznaczył, że w procesie produkcji koszty odgrywają istotną rolę i to one wpływają na dochód. Optymalizowanie kosztów zależy od decyzji podejmowanych przez rolnika.

Z analiz IERIGŻ wynika, że na opłacalność produkcji poszczególnych surowców rolniczych miały wpływ ceny środków produkcji. W 2020 r. w porównaniu do 2019 r. odnotowano wzrost cen większości podstawowych środków produkcji: maszyn rolniczych, materiałów budowlanych, usług weterynaryjnych, nasion, sadzonek, środków ochrony roślin. W 2020 r. spadły natomiast ceny paliw i nawozów azotowych.

"Zatem warunki produkcji rolniczej w ubiegłym roku (w stosunku do 2019 r.) pogorszyły się, ponieważ nastąpił spadek cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa o 2 proc., a ceny środków produkcji wzrosły o 3,4 proc. W rezultacie "nożyce cen" obniżyły się do 94,8 proc. w stosunku do 2019 r. , w którym wskaźnik ten wyniósł ponad 111 proc" - powiedział szef IERiGZ.

Prezes Związku "Polskie Mięso" Witold Choiński przyznał, że branża mięsna szeroko korzysta z informacji rynkowych, zleca także przygotowanie specjalnych raportów, które pomagają w podejmowaniu decyzji o cenach. Wskazał, że na poziom cen mięsa czy wędlin wpływa wiele czynników np. sytuacja na rynku międzynarodowym, system funkcjonowanie handlu, wszelkie promocje, zachowania konsumentów, wzmacniający się trend vege, czy załamanie łańcucha dostaw w związku z pandemią COVID-19.

Natomiast z informacji rynkowych znacznie mniej korzystają rolnicy. Jak podkreślił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, produkcji z gospodarstwie nie da się zmienić z dnia na dzień. Do danej produkcji dostosowany jest budżet i obiekty. Trudno jest przede wszystkim zmieć produkcję zwierzęcą, można ją jedynie nieco zmniejszyć. Informacja rynkowa jest za to ważna przy planowaniu inwestycji.

Dodał, że więcej możliwości zmian jest w gospodarstwach warzywniczych czy ogrodniczych. Ale tu także obserwowana jest duża zmienność cen - jednego roku coś się opłaca, a następnego już nie. A więc jeżeli już rolnicy decydują się na takie zmiany, to kierują się koniunkturą w danym roku licząc, że przyszłym roku także zarobią na tej uprawie. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI