MRiRW: tworzymy bazę zaczipowanych zwierzątPAP - 15 września 2020 15:55


W resorcie rolnictwa został podpisany we wtorek list intencyjny o utworzeniu centralnej, urzędowej bazy ewidencyjnej o każdym zaczipowanym zwierzęciu. W pierwszej kolejności będzie on dotyczył psów i kotów i ma przeciwdziałać bezdomności tych zwierząt.

"Powszechne czipowanie zwierząt i zapewnienie ich identyfikacji to kolejny krok w kierunku poprawy warunków utrzymywania zwierząt i zwalczania ich bezdomności. Cieszy mnie nawiązanie współpracy w tej sprawie pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami i chęć kontynuacji wspólnych działań" - podkreślił minister Ardanowski.

Na początku centralny rejestr zwierząt oznakowanych będzie dotyczył oczipowanych psów i kotów, ale w razie potrzeby będzie mógł zostać rozszerzony o inne gatunki zwierząt. Dokument przewiduje, że rejestr będzie prowadzony z wykorzystaniem infrastruktury Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sposoby finansowania tego działania zostaną opracowane w odrębnej regulacji prawnej - poinformowało ministerstwo.

List intencyjny w tej sprawie podpisali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski i prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz w obecności pełnomocnika ministra ds. Ochrony Zwierząt Wojciecha Alberta Kurkowskiego oraz głównego lekarza weterynarii Bogdana Konopki.