MRiRW: potrzebna zmiana systemu ubezpieczeń rolnychPAP - 03 września 2020 10:41


Uregulowanie ubezpieczeń rolnych było tematem spotkania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Rzecznikiem Finansowym Mariuszem Jerzym Goleckim - poinformował w środę resort rolnictwa. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości, tak by rolnicy otrzymywali należne im odszkodowania.

"Problem ubezpieczeń rolniczych ciągnie się od lat. Wciąż poszukujemy lepszych rozwiązań i cieszę się, że aktywnie włączył się w to Rzecznik Finansowy" - powiedział po spotkaniu cytowany w komunikacie Ardanowski.

Po serii roboczych konsultacji z ministerstwem rolnictwa, Rzecznik Finansowy przygotował szereg propozycji zmian w zasadach ubezpieczeń rolniczych. Ich celem jest urealnienie ochrony ubezpieczeniowej, tak aby wypłacone odszkodowania były realnym i faktycznym wsparciem dla rolników. Rzecznik Finansowy postuluje również uszczelnienie przepisów w celu wykluczenia rażących zaniżeń odszkodowań lub nieuzasadnionych odmów ich wypłaty.

Analiza Biura Rzecznika Finansowego wykazała szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników. Chodzi głównie o zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych. "Dlatego po roboczych konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, moi eksperci przygotowali propozycje zmian w prawie" - poinformował po spotkaniu prof. Golecki.

Podczas spotkania Rzecznik Finansowy zwrócił również uwagę na nierówności stron w umowach ubezpieczeniowych, w których korzystniejszą pozycję mają ubezpieczyciele. Takie są wyniki analizy wniosków o interwencję kierowanych do Biura Rzecznika Finansowego w ostatnich latach. Dlatego proponowane zmiany legislacyjne powinny pójść w kierunku urealnienia wypłacanych odszkodowań a także uchylenia przepisu dotyczącego stosowania tzw. franszyz, który daje możliwość obniżenia odszkodowania w zamian za niższą składkę.

"Konieczne jest ucywilizowanie kwestii ubezpieczeń rolnych. Kolejne dwa lata suszy w roku 2018 i 2019 pokazały, że dotychczasowy system nie funkcjonuje należycie. Równość stron w umowach ubezpieczeniowych musi być zapewniona" - podkreślił minister.

Rozmówcy uzgodnili, że wspólnie wypracowane propozycje zmian w systemie ubezpieczeń rolnych zostaną omówione również z przedstawicielami środowiska rolniczego - zaznaczono w komunikacie.