MRiRW nie przewiduje likwidacji dopłat do ubezpieczeń w 2022, ani w 2023 r.

Autor: PP, www.sadyogrody.pl 10 lutego 2021 08:43

MRiRW nie przewiduje likwidacji dopłat do ubezpieczeń w 2022, ani w 2023 r. Spodziewajmy się zmian w systemie ubezpieczeń rolnych; fot. shutterstock.com

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje likwidacji dopłat do składek ani w 2022, ani w 2023 r. - potwierdziła naszej redakcji Małgorzata Książyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

A jak to będzie wyglądać w 2021 roku? 

W ustawie budżetowej w 2019 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (65 proc.) przeznaczono 650 mln zł, a w 2020 r. kwota zmalała do 500 mln zł. W zatwierdzonej ustawie budżetowej na 2021 r. cz. 32, dział 010, rozdział 01026 widnieje zapis: Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - 400 mln zł. Zatem - zgodnie ze słowami Pani Dyrektor - dopłaty w latach 2022 i 2023 będą, ale nie wiadomo w jakiej wysokości? Tego zapewne będziemy się dowiadywać po opublikowaniu corocznych ustaw budżetowych.

Zapytaliśmy MRiRW o plany związane z dopłatami do ubezpieczeń, ponieważ wśród rolników i sadowników krążą plotki o zaprzestaniu tego dofinansowania. Resort rolnictwa ucina więc te spekulacje. 

Małgorzata Księżyk dodaje także, że aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowany jest projekt "Ubezpieczenia z uwzględnieniem stabilizacji dochodów jako instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie". - O wszystkich zmianach dotyczących ubezpieczeń, opinia publiczna będzie informowana na bieżąco - potwierdza.

Czym jest nowy projekt i czego możemy się spodziewać? 

To dosyć świeża sprawa. Dopiero w końcu września 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie inaugurujące. Jedno jest pewne - spodziewajmy się zmian w systemie ubezpieczeń rolnych!

Jak czytamy w komunikacie, który został wydany po tym spotkaniu:

"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje działać w konwencji holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Istotą jego będzie identyfikowanie źródeł ryzyka w gospodarstwach rolnych, edukacja rolników w zakresie dobierania właściwych instrumentów zarządzania ryzykiem oraz działanie Państwa (wsparcie) w zakresie zapobiegania ryzykom (ex ante) oraz łagodzenia jego skutków (ex post). Ubezpieczenia są jednym z instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie, który został poddany analizie i zostanie w najbliższych latach głęboko przekształcony. W celu wypracowania najlepszych rozwiązań zebrano szereg informacji oceniających obecny system.

(...) Zarówno w Polsce jak i wielu rozwiniętych gospodarkach, budżet państwa pełni funkcję ostatecznego gwaranta pomocy dla sektora Agro w przypadku występowania anomalii pogodowych i sanitarnych.  Zważywszy na skalę tych zjawisk – niekiedy o charakterze ekstraordynaryjnym - roli tej w pełni wyeliminować się w zasadzie nie da. Niemniej kryzysy, klęski żywiołowe czy epidemie towarzyszyły ludziom od zawsze. Należy wyciągać z nich wnioski i doskonalić metody i narzędzia antykryzysowe.  

(...) Strategicznie istnieje wyraźna potrzeba stworzenia kompleksowego (nieograniczonego tylko do ubezpieczeń komercyjnych), systemu narzędzi rynkowych i instytucjonalnych, pozwalających elastycznie i po konkurencyjnych cenach rynkowych dobierać instrumenty zarządzania ryzykiem przez rolnika.

Korzystając z dostępności narzędzi wspólnej polityki rolnej, istotne staje się wykorzystanie funduszy z budżetu europejskiego w ramach II Filaru WPR. Analiza i wdrożenie (akredytacja) polskich rozwiązań w ramach systemu unijnego, jest ważnym wątkiem i ostatecznym celem realizacji projektu.

Konieczne wydaje się również wykorzystanie wzajemności ubezpieczeniowej (pod postacią towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i mutual funds - funduszy wspólnego inwestowania), jako naturalnej, pozbawionej typowych wad rynku komercyjnego, formy zabezpieczenia interesu poszczególnych grup producentów rolnych.

Realizacja Projektu to skoordynowane przez Departament Wsparcia Rolników działanie zespołów eksperckich, którego efektem ma być uzyskanie zmiany percepcji rolników, co do ich własnej roli w procesie zarządzania ryzykiem. To także optymalizacja i podniesienie efektywności wydatków budżetowych przeznaczanych na ten cel oraz animacja i wsparcie tworzenia elastycznego, konkurencyjnego rynku produktów, gwarantującego niezbędną podaż instrumentów ochronnych."

Czytaj także: Ubezpieczenia upraw z dopłatą - jakie zmiany w 2021 r.?

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI