MRiRW: Nie ma możliwości ubezpieczenia szkód rolnych spowodowanych przez gryzonie

Autor: www.sadyogrody.pl/KRIR 04 listopada 2020 08:09

MRiRW: Nie ma możliwości ubezpieczenia szkód rolnych spowodowanych przez gryzonie Nie ma możliwości ubezpieczenia szkód rolnych spowodowanych przez gryzonie/ fot. shutterstock.com

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na wniosek KRIR , o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych szkód spowodowanych przez zwierzęta tj. gryzonie poinformowało, iż nie ma możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 13 października 2020 r., dotyczące wniosku z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, to jest szkód spowodowanych przez zwierzęta, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) przewidują możliwość udzielenia pomocy ze środków publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód spowodowanych jedynie przez zwierzęta chronione.

Zgodnie z ww. Wytycznymi „zwierzę chronione” oznacza każde zwierzę chronione przepisami unijnymi lub prawodawstwem krajowym.

Zatem w trakcie aktualnie trwających prac nad systemem ubezpieczeń w rolnictwie nie jest brane pod uwagę uwzględnienie w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczaniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI