MRiRW: Dodatkowe fundusze na inwestycje w gminach wiejskich i miejsko-wiejskichwww.sadyogrody.pl/ MRiRW - 29 czerwca 2020 09:53


– Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

W ramach tego funduszu realizowane są dotacje dla gmin, powiatów i miast na ogólną sumę 6 mld złotych. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi, a także inne niezbędne lokalnie działania.

– Te miliardy wsparcia na inwestycje, które będą wykonywane w każdej gminie, obok uruchomianego w ubiegłym roku funduszu dróg samorządowych, to olbrzymia pomoc dla mieszkańców obszarów wiejskich.

– To, że cały rząd uznaje rozwój wsi i rolnictwa za strategiczne zadanie państwa, nie jest tylko deklaracją. Fundusz Inwestycji Samorządowych, który prowadzi Ministerstwo Rozwoju jest kolejnym tego przykładem – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.