MRiRW apeluje do skupujących owoce: każda dostawa do pierwszego nabywcy wymaga umowyPAP - 04 lipca 2019 09:29


Od producentów owoców płyną sygnały o nieprawidłowościach w punktach skupu - poinformowało w środę ministerstwo rolnictwa. Resort przypomina, że w przypadku kupna produktów rolnych bez umowy lub w sytuacji, gdy umowa jest wadliwa, na nabywców nakładane są kary pieniężne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił się w komunikacie z apelem do podmiotów skupujących owoce.

"Każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy wymaga umowy, która musi być zgodna z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych. (...) Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy rolnik sprzedaje swoje produkty na podstawie umowy, która nie zawiera wszystkich wymaganych prawem elementów, np. o cenie sprzedający informowany jest po zrealizowaniu dostawy. Takie łamanie prawa jest niedopuszczalne" - czytamy w komunikacie.

Jak przekazano "od producentów owoców napływają już sygnały o nieprawidłowościach dochodzących w punktach skupu".

"Przypominam, że obowiązują przepisy nakładające kary pieniężne dla nabywców produktów rolnych, w przypadku nabycia ich bez umowy lub w sytuacji, gdy umowa jest wadliwa. Zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia przepisów należy zgłosić do dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy" - przekazał Ardanowski.

W komunikacie poinformowano, że informacje, w tym formularz zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia przepisów dotyczących obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych znajdują się na stronie: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/obowiazek-umow.

Jak przypomniano, w przypadku, kiedy następuje nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy, np. nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności za dostarczone produkty rolne, nieuzasadnione rozwiązanie umowy lub zagrożenie rozwiązania umowy, są to działania wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi z 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 517).

Resort przekazał, że sprawy z zakresu przewagi kontraktowej prowadzi delegatura UOKiK w Bydgoszczy. "Należy podkreślić, że zeszłoroczna nowelizacja tej ustawy uchyliła przepisy odnoszące się do wartości obrotów stron umowy oraz zagwarantowała pełną anonimowość zgłaszającego" - czytamy.

Problem można zgłosić np. mailem na adres: przewaga@uokik.gov.pl, pisemnie lub telefonicznie: 52 345 56 44.

Resort dodał, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

"Głównym celem proponowanych przepisów jest wzmocnienie pozycji producenta rolnego w łańcuchu żywnościowym. Nie może być zgody na dyktat ze strony podmiotów skupujących" - wskazało MRiRW.