Możliwość elektronicznego składania wniosków do ARiMR o wpis w ewidencjifarmer.pl - 18 października 2021 16:18


Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw wprowadza ważną zmianę: możliwość elektronicznego składania wniosku o wpis do tej ewidencji - informuje farmer.pl.

Zgodnie z projektem, możliwe będzie elektroniczne składanie wniosku o wpis i zmianę czy korektę danych za pomocą elektronicznego formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczas trzeba było składać wniosek papierowy.

Poza tym zaproponowano regulację pozwalającą, aby w przypadkach, w których wymagane załączniki, które nie zostały dołączone w formie elektronicznej do wniosku złożonego za pomocą formularza elektronicznego, mogły być przez podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji producentów złożone bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub nadane w placówce pocztowej.

Kolejna zmiana pozwala na wykonywanie cyfrowych kopii dokumentów gromadzonych w ramach postępowań prowadzonych w sprawie wpisu do ewidencji producentów oraz wykreślenia z tej ewidencji.

Czytaj więcej w serwisie farmer.pl