Możliwe 400 zł na hektar dla poszkodowanych przez zjawiska atmosferyczneFarmer.pl - 14 września 2016 15:12


Do 400 zł na ha może wynieść stawka pomocy dla poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W tym roku 10-krotnie wyższe są straty spowodowane przez huragan, grad i deszcz nawalny w stosunku do wywołanych przez suszę - informuje farmer.pl.

Podczas wczorajszych obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiona została informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu monitoringu zjawiska suszy rolniczej.

3 sierpnia Rada Ministrów przyjęła przepisy, pozwalające pomóc rolnikom, których straty w danej uprawie przekroczyły 70 proc. - przypomniał wiceminister, a Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW, zapowiedziała pomoc tym poszkodowanym.

Jak dodała dyrektor, poza odszkodowaniami rolnicy mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji po klęsce (linia kredytowa przeznaczona w tym roku to 1 mld zł z dotacją z budżetu państwa) – te kredyty są dostępne w bankach, rolnicy z nich korzystają. Na wniosek rolnika pomocy może też udzielać KRUS, ANR i wójtowie (w ramach limitu de minimis).

Będzie też pomoc do ha dla rolników, którzy ponieśli straty przekraczające 70 proc.

Pieniądze na cel tej pomocy mają być przesunięte w ramach środków przeznaczonych już dla ARiMR, szacuje się, że może to być pomoc w wysokości do 400 zł do ha – uzupełnił tę wypowiedź wiceminister Zbigniew Babalski.

Więcej na www.farmer.pl