Modernizację gospodarstw rolnych - wnioski od 21 czerwca

Autor: www.sadyogrody.pl 16 czerwca 2021 15:37

Modernizację gospodarstw rolnych - wnioski od 21 czerwca Modernizację gospodarstw rolnych - wnioski od 21 czerwca/ fot. mat.redakcji / shutterstock.com

W drugiej połowie tego miesiąca rolnicy będą mogli składać wnioski do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych.

Po raz pierwszy rolnicy będą mogli składać wnioski o modernizację gospodarstw aż w pięciu obszarach na raz, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limit wsparcia, jakie można otrzymać na nawadnianie w gospodarstwie wynosi 100 tys. zł.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji. Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania jest wyższy i wynosi 60 proc.

Wnioski o wsparcie na inwestycje w modernizację gospodarstw rolnych można składać do oddziału regionalnego ARiMR od 21 czerwca.

Pomoc finansowana jest z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI