Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór wniosków do 27 czerwcaPAP - 24 maja 2022 13:27


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przedłuża do 27 czerwca termin składania wniosków o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych – poinformowała we wtorek ARiMR. Chodzi m.in. o dofinansowanie inwestycji w nawadnianie.

Dofinansowanie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Nie zależy ono od wielkości ekonomicznej gospodarstwa, ale starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5000 zł.

Wsparcie inwestycji w nawadnianie

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonania ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalnie na ten cel można otrzymać 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji 50 proc. kosztów kwalifikowanych lub 60 proc., jeżeli o środki finansowe ubiega się młody rolnik.

Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne ARiMR. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową w placówce Poczty Polskiej.