Mniejsze rachunki za prąd. Rząd pracuje nad ustawą

Autor: PAP 12 października 2022 09:18

Mniejsze rachunki za prąd. Rząd pracuje nad ustawą Rząd pracuje nad ustawą mającą ograniczyć wzrost cen prądu/ fot. shutterstock

Rząd pracuje nad projektem ustawy, którego celem jest ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Nowe przepisy mają wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Pomoc obejmie także samorządy oraz m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Zwiększy się też pomoc dla gospodarstw domowych.

Rząd pracuje nad ustawą mającą ograniczyć wzrost cen prądu

Wprowadzony zostanie mechanizm maksymalnej ceny na energię elektryczną do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii, nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych i 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

W komunikacie wskazano, że cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów, który rząd wprowadził w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - do 31 grudnia 2023 r.

Cena maksymalna będzie również ustalana przy rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej i samorządami - od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii, a w rozliczeniach z małymi i średnimi firmami - od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. r. - przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90 proc. średniego zużycia energii.

Rządowe wsparcie obejmie podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności. Będą to m.in. podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, noclegownie i ogrzewalnie.

Jak podkreślono w komunikacie, wzrost cen energii elektrycznej w Polsce spowodowany jest przede wszystkim agresją Rosji na Ukrainę. Rozpoczęta wojna, działania rosyjskiego Gazpromu, ale także spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2 negatywnie wpływają na wysokość i nieprzewidywalność cen surowców energetycznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI