Ministerstwo Środowiska przygotowuje ustawę dot. GMOwww.farmer.pl - 29 grudnia 2016 13:52


Ministerstwo Środowiska przygotowuje ustawę dotyczącą organizmów genetycznie modyfikowanych, rząd ma możliwość zakazania obrotu nasionami GMO. Czy to możliwe i czy to potrzebne, aby wprowadzać takie uregulowania? Czy hasło "Polska wolna od GMO" jest już wprowadzone w życie w sposób wystarczający i możliwy? - czytamy w Farmerze.


- Myślę, że stosowane od kilku lat mechanizmy, które zabezpieczają Polskę przed wysiewem roślin GMO, są skuteczne – oceniał podczas ostatniego przedświątecznego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Jan Krzysztof Ardanowski. - Ministerstwo rolnictwa informowało o prowadzonych co roku kontrolach, informując również o tym, że na 22,5 tys. przeprowadzonych kontroli nigdzie nie wykryto przypadku uprawy GMO w Polsce. Jest to jakąś nadzieją, że rośliny, nieakceptowane przez polskie społeczeństwo, jak również przez społeczeństwa większości krajów europejskich, nie będą w Polsce i nie są w Polsce uprawiane.

Ostatnio poczyniono jeszcze jeden krok w tym kierunku: poprawka wprowadzona w Senacie do ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin daje możliwość wprowadzania przez rząd zakazu handlu nasionami GMO.

Wcześniej możliwość wprowadzenia takiego zakazu Sejm odrzucił.

Po pracach w Senacie w ustawie znalazł się jednak zapis, dający rządowi możliwość wydania rozporządzenia zakazującego obrotu niektórymi nasionami, „kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska”.

Czy takie rozporządzenie będzie wydane? Trzeba wątpić. Wiceminister Ewa Lech podczas obrad KRiRW stwierdziła, że nie wiadomo, jak taki zapis oceniłaby Komisja Europejska.

- Chcę tylko powiedzieć, że generalnie jako rząd jesteśmy przeciwko GMO, ale również jesteśmy przeciwko wdrażaniu poprawek do tego projektu. Chcielibyśmy, żeby jeśli trzeba to zrobić, to zrobić to w innej ustawie – zadeklarowała.

Więcej na www.farmer.pl.