Ministerstwo Rolnictwa ws. niskich cen skupu wiśni: reagujemy w zakresie swoich uprawnień

Autor: SS/www.sadyogrody.pl 21 sierpnia 2020 11:15

Ministerstwo Rolnictwa ws. niskich cen skupu wiśni: reagujemy w zakresie swoich uprawnień Ministerstwo stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od producentów wiśni/ fotshutterstock.com

Jak poinformował nas resort rolnictwa, w ostatnim okresie do MRiRW napływały sygnały od rolników dotyczące bardzo trudnej sytuacji na rynku wiśni, w szczególności związanej z niskimi cenami skupu tych owoców. Jako przyczynę niskich cen wiśni w skupie producenci upatrują celowe działanie przedsiębiorstw przetwórczych.

Jak już informowaliśmy, właściciele sadów wiśniowych z województwa lubelskiego za pośrednictwem Lubelskiej Izby Rolniczej zaapelowali do ministra rolnictwa o interwencję w sprawie dramatycznie niskich cen w skupie. Nasza redakcja zapytała jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa w tym temacie.

- Jako przyczynę niskich cen wiśni w skupie producenci upatrują stosowanie przez przedsiębiorstwa prowadzące przetwórstwo tych owoców, nieuczciwej praktyki wykorzystującej przewagę kontraktową oraz porozumień ograniczających konkurencję (ustalanie zaniżonych cen skupu) - poinformował resort rolnictwa.

- W związku z powyższym, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1213), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31 lipca 2020 r. wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup wiśni nie naruszają obowiązujących przepisów prawa - czytamy w odpowiedzi.

Równocześnie w tym samym dniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przeprowadzenie kontroli sprawdzających czy podmioty skupujące wiśnie prawidłowo realizują obowiązek zawierania pisemnych umów wynikający z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z późn. zm.)

- Ministerstwo stale monitoruje rynek i analizuje informacje zebrane od producentów, konsumentów oraz przedsiębiorców, w tym w zakresie poziomu cen skupu owoców i warzyw, i reaguje w zakresie swoich właściwości - mówi Dariusz Mamiński, główny specjalista Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa dodaje, że w odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zbadanie czy nie doszło do zmowy cenowej przez zakłady skupujące wiśnie na terenie województwa łódzkiego, 13 sierpnia br. zostało skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismo z prośbą o podjęcie stosownych działań.

Jak dodaje Mamiński, w ramach dialogu prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami sektora owoców i warzyw, 28 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw powołanego w ramach Porozumienia Rolniczego. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele producentów, przetwórców i organizacji rolniczych, a jednym z tematów poruszanych na spotkaniu była bieżąca sytuacja na rynku owoców i warzyw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI