Ministerstwo Energii o rekompensatach: Rolnicy nie zostali bez pomocywww.sadyogrody.pl / Związek Sadowników RP - 13 sierpnia 2019 09:34


Ministerstwo Energii odpowiedziało na pismo Związku Sadowników RP w sprawie konieczności złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej przez sadowników. - Pragnę podkreślić, że mimo wielu trudności, które pojawiły się od początku 2019 r. – w szczególności przeprowadzeniu wielu rozmów i uzgodnień z Komisją Europejską, udało się wprowadzić takie mechanizmy dzięki którym przedsiębiorstwa (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) nie zostały pozostawione bez pomocy państwa i mają możliwość uzyskania wsparcia - czytamy w nadesłanym piśmie.

{media;22160;c37dc19a7e5d9f0d200251af9d2db309_L.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/21/60/022160.jpg;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/21/60/022160_980.jpg}

{media;22161;me-pismo-2.png;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/21/61/022161.png;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/21/61/022161_980.jpg}

{media;22162;me-pismo-3.png;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/21/62/022162.png;https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/21/62/022162_980.jpg}