Melioracja przechodzi do Ministerstwa Infrastruktury

$data.author.description Autor: farmer.pl 17 listopada 2021 14:59

Melioracja przechodzi do Ministerstwa Infrastruktury Kwestie dotyczące melioracji przejmuje minister infrastruktury/ fot. pixabay

Maleją zadania ministra rolnictwa. Kwestie dotyczące melioracji przejmuje właśnie minister infrastruktury - informuje farmer.pl.

W aktualnie procedowanym w Sejmie projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znalazł się zapis, przewidujący przekazanie melioracji do Ministerstwa Infrastruktury.

W uzasadnieniu podano: „Zakłada się przejęcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zadań z zakresu melioracji od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Przedmiotowa zmiana ma na celu zapewnienie stworzenia spójnego systemu melioracji wodnych – zarządzanego przez organy właściwe w sprawach gospodarki wodnej. Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Działanie to stanowi jeden ze sposobów wykorzystania zasobów wodnych. Dlatego też działania podejmowane w obszarze melioracji przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest właściwy w sprawach dotyczących izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników, czyli przedstawicieli bezpośrednio zainteresowanych poprawą warunków wodnych na potrzeby rolnictwa.”

Czytaj więcej w serwisie farmer.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI