Maliszewski: Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o umowach kontraktacyjnychwww.jablonka.info - 05 sierpnia 2020 16:06


Protesty Związku Sadowników RP, zwłaszcza w rekordowym pod względem zbiorów 2018 roku i kulminacja niskich cen zmusiły Rząd do reakcji. Przy naszym i innych organizacji ogromnym zaangażowaniu powstał projekt ustawy, który dawał nadzieję na rozpoczęcie porządkowania rynku owoców do przerobu, a to jest warunkiem uporządkowania rynku owoców deserowych - mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.

- Niestety ów projekt trafił co prawda do Sejmu, ale prace nad nim, dziwnym zbiegiem okoliczności nigdy się nie rozpoczęły. Czyżby to znów zwyciężył lobbing niezainteresowanego wiązaniem się umową z sadownikiem przemysłu przetwórczego? Do dnia dzisiejszego nadal nie trafił on pod obrady - mówi Mirosław Maliszewski.

Związek Sadowników RP będzie dalej w tej kwestii naciskał, jak robił to w minionych kilkunastu latach, chcąc zrealizować jeden z ich najważniejszych postulatów.

- W ostatnim czasie podjęliśmy ten temat znowu. Uchwałą Walnego Zebrania Związku Sadowników RP zdecydowaliśmy, że wraz z innymi organizacjami rolniczymi wystąpimy z inicjatywą społeczną i rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o umowach kontraktacyjnych w rolnictwie. Potrzeba jednak do tego aż 100 tys. podpisów poparcia. Gdyby się udało je zebrać i projekt złożyć do Sejmu, wówczas jego Marszałek będzie zmuszony poddać go dalszemu procedowaniu i przesłać do prac np. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - komentuje Maliszewski.

- Mam nadzieje, że sadownicy będą się chętnie pospisywali na listach poparcia, bo to dziś jedyna możliwość uregulowania rynku owoców kierowanych do przerobu - dodaje.