Lubelskie otrzymało miliony euro na rozwój obszarów wiejskich

Autor: PAP 16 grudnia 2021 09:37

Lubelskie otrzymało miliony euro na rozwój obszarów wiejskich Lubelskie otrzymało ponad 100 mln euro na rozwój obszarów wiejskich/ fot.unsplash

Lubelskie otrzymało ponad 100 mln euro na rozwój obszarów wiejskich.

 

"To potężne środki, które wzbogacą naszą wieś, dzięki którym będziemy w dalszym ciągu lubelską wieś przeistaczać" - powiedział członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed.

Na co zostanie przeznaczone 100 mln euro w woj. lubelskim ?

Jak dodał członek zarządu, w ciągu dwóch lat Samorząd Województwa Lubelskiego planuje wydać z dodatkowej puli środków: na scalanie gruntów - 23 mln euro, gospodarkę wodno-ściekową - 32 mln euro, budowę i przebudowę dróg lokalnych - 18 mln euro, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - 12 mln euro, oraz zarządzanie zasobami wodnymi - ok. 15 mln euro. Środki przyznawane będą także na budowę lub przebudowę urządzeń wodnych i hydrotechnicznych.

Jak poinformowała dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Ewa Szałachwiej, decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejski okres wdrażania PROW został wydłużony o dwa lata.

"Nabory wniosków będą prowadzone do końca 2022 r." - powiedziała dyrektor Szałachwiej. Dodała, że realizacja zadań w ramach PROW spoczywa na samorządach, a rozliczenie Programu nastąpi do 30 czerwca 2025 r.

"Wykorzystanie limitów w obecnym okresie programowania nie pozbawia gmin szans w pozyskiwaniu dodatkowych środków na inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa i modernizacja dróg lokalnych, jak również gospodarka wodno-ściekowa" - zaznaczyła dyrektor. Przyznała, że trwają prace programowe nad zwiększeniem limitu środków na te operacje.

"Dotychczasowo na inwestycje drogowe pomoc była przyznawana w wysokości do 3 mln zł na beneficjenta. Według nowego projektu rozporządzenia planowane jest zwiększenie tego limitu o 2 mln zł na beneficjenta" - powiedziała Szałachwiej.

Pierwsze umowy zostaną podpisane w pierwszej połowie 2022 r

Podczas konferencji dyrektor wyraziła nadzieję, że pierwsze umowy w ramach dodatkowej puli środków będzie można podpisać z wnioskodawcami w pierwszej połowie 2022 r. (scalanie gruntów, zarządzanie zasobami wodnymi i budowa i modernizacja dróg lokalnych). W drugim półroczu 2022 r. planuje nabór wniosków na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, do tej pory Samorząd Województwa Lubelskiego zaangażował w regionie ok. 200 mln euro.

Na co do tej pory wydano pieniądze w ramach rozwoju obszarów wiejskich w lubelskim?

Ponad 50 mln euro przeznaczono na scalenie ponad 35 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. Procesem objęto ponad 9200 gospodarstw rolnych.

Ponad 30 mln euro kosztowała budowa lub przebudowa 162 dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 400 km.

Wybudowano lub przebudowano niespełna 300 km wodociągów, ponad 225 km kanalizacji, wybudowano lub przebudowano 3051 przydomowych oczyszczalni ścieków i 59 zbiorowych oczyszczalni ścieków, dziesięć stacji ujęcia wody, dwie stacje uzdatniania wody i trzy instalacje wodno-ściekowe za 41 mln euro.

Wybudowano lub przebudowano 42 świetlice wiejskie, odnowiono pięć centrów miejscowości, wybudowano sześć boisk wielofunkcyjnych oraz zagospodarowano cztery miejsca przestrzeni publicznej za ponad 5 mln euro.

Za niespełna 4 mln euro wybudowano lub przebudowano 18 targowisk i jeden obiekt przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów.

Dodatkowo w ramach inicjatywy LEADER zakontraktowano ok. 70 mln euro. W ramach tej kwoty utworzono 607 działalności gospodarczych, kolejnych 238 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na rozwój. Łącznie utworzono ponad 2000 nowych miejsc pracy. Ponadto wybudowano, przebudowano lub wyposażono 20 boisk sportowych, 89 placów zabaw, 51 siłowni, 121 świetlic, dofinansowano 124 szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich. Łącznie dofinansowano blisko 600 inwestycji o charakterze niekomercyjnym i ogólnodostępnym dla mieszkańców wsi.

Jak podała Szałachwiej, obszary wiejskie w woj. lubelskim nadal wymagają inwestycji. Wskaźnik skanalizowania regionu wynosi 53 proc., a zwodociągowania - 87 proc., co plasuje Lubelszczyznę na jednym z ostatnich miejsc w kraju.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI