Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej 17 sierpnia 2021 wystosował swoje stanowisko, w sprawie uruchomienia rządowej pomocy dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. trąby powietrzne, grad, deszcz nawalny, które wystąpiły na terenie gminy Kłoczew i gminy Krzywdy w województwie lubelskim.

W minioną niedzielę, 15 sierpnia, na terenie gmin Kłoczew i Krzywdy w woj. lubelskim, miała miejsce potężna nawałnica, która zniszczyła min. uprawy malin i borówki a także pola uprawne i kukurydzę. Dodatkowo nawałnica zniszczyła dachy budynków gospodarczych i mieszkalnych. Jak informuje LIR, na terenie województwa lubelskiego obecnie znajduje się wiele gospodarstw rolnych w dramatycznej sytuacji.

W piśmie Zarząd LIR zaapelował o podjęcie działań zmierzających do udzielenia pomocy gospodarstwom poszkodowanym w wyniku nawałnicy. Dodatkowo, w związku z coraz liczniej występującymi kataklizmami atmosferycznymi,  Lubelska Izba Rolnicza ponownie apeluje o uruchomienie dodatkowej pomocy w ramach pomocy rządowej dla gospodarstw rolnych z terenu lubelskiego. 

Zdaniem LIR korzystnym rozwiązaniem było by wprowadzenie nowego powszechnego funduszu ubezpieczeń rolnych. Obecnie obowiązujący system ubezpieczeń upraw rolnych to fikcja, która nie może dalej funkcjonować. Ubezpieczenia upraw rolnych są bardzo drogie i  niedostępne.

Czytaj pełną treść Stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.