Kto skorzysta z nowych przepisów dotyczących wsparcia z PROW ?

Autor: PAP 12 sierpnia 2021 09:34

Kto skorzysta z nowych przepisów dotyczących wsparcia z PROW ? Nowe przepisy rozszerzą katalog podmiotów uprawnionych do wsparcia z PROW/ fot.unsplash

Rozporządzenie dotyczące warunków wsparcia dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego trafiło do opiniowania. Przepisy m.in. rozszerzą katalog podmiotów uprawnionych do wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i wydłużą okres rozliczania PROW.

Projektowane przepisy mają zmienić rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybów przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

W projekcie, który trafił do opiniowania, zaproponowano m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które uprawnione są do wsparcia w ramach tego poddziałania. Wydłużono również okres rozliczania PROW 2014-2020 w związku z wydłużeniem jego realizacji. Po zmianach zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową będzie możliwe do 30 czerwca 2025 r.

Rozporządzenie podnosi też wysokość wsparcia udzielanego jednemu rolnikowi, który prowadzi lub rozpoczyna działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego, ze 100 tys. zł do 200 tys. zł.

Proponowane przepisy ujednolicają również prawo w zakresie równego traktowania podmiotów gospodarczych pod względem rozliczania zobowiązania do nabywania produktów rolnych od producentów, wprowadzając możliwość rozliczania w wysokości 75 proc. nabywanych, przetwarzanych lub przechowywanych produktów w odniesieniu do całego 5-letniego okresu trwania zobowiązania, bez konieczności spełniania go w każdym objętym tym okresem roku. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI