KRUS rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za 2021 r.KRUS - 04 lutego 2022 13:25


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2021 r. dla świadczeniobiorców

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2021 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Jakie PIT-y wysyła KRUS? 

- PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2021 rok.

- PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi* Kasa nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np. nie pobierali świadczenia przez cały 2021 rok, mają nadpłatę podatku.

- PIT-11 to informacja o dochodach dla osób, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS. 

Wszystkie PIT-y Kasa przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2022 r. 

Świadczeniobiorca, który otrzyma PIT-11A lub PIT-11 może sam złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie do dnia 2 maja 2022 roku, bądź zaakceptować lub zmienić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową, które zostanie udostępnione na portalu podatkowym (www.podatki.gov.pl). Jeśli tego nie zrobi, to zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie uznane za złożone.

Ponadto Kasa informuje, że każda osoba, która otrzyma PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11 i chce skorzystać z ulg podatkowych (np. za zakup leków, rehabilitację), bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), powinna sama złożyć zeznanie podatkowe PIT-37 (lub PIT-36 w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) we właściwym urzędzie skarbowym w ww. terminie. 

Zeznanie podatkowe może być złożone drogą elektroniczną lub w formie papierowej.