KRUS ostrzega: Uwaga na fałszywych pracowników kasy!



www.sadyogrody.pl / KRUS - 29 listopada 2019 13:39


KRUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników kasy i fałszywymi formularzami.

Wobec stwierdzonych przypadków podszywania się pod pracowników KRUS oraz korzystania z podrobionych lub przerobionych formularzy urzędowych, mogących powodować negatywne konsekwencje finansowe dla rolników, w przypadku zaistnienia po stronie rolników jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości bądź poprawności danych widniejących w nadesłanych pismach, prosimy o kontakt z najbliższą ze względu na właściwość miejscową Placówką Terenową KRUS w celu weryfikacji prawdziwości danych.