KRUS: Od 20 grudnia wraca zasiłek na opiekę nad dzieckiem

Autor: www.sadyogrody.pl/KRUS 21 grudnia 2021 08:51

KRUS: Od 20 grudnia wraca zasiłek na opiekę nad dzieckiem KRUS: Od 20 grudnia wraca zasiłek na opiekę nad dzieckiem/fot.gov.pl

20 grudnia 2021 r. został przywrócony zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem dla ubezpieczonych w KRUS rodziców i opiekunów dzieci do 8. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego 

- w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;

- w przypadku, gdy funkcjonowanie placówki, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy lub oddziału, a więc gdy nie będzie możliwości zapewnienia dzieciom opieki;

- w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19;

- na opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat;

- na opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI