KRUS: Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników na turnusy rehabilitacyjnewww.sadyogrody.pl/KRUS - 26 października 2020 10:03


KRUS poinformował o czasowym wstrzymaniu wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników na turnusy rehabilitacyjne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wstrzymuje czasowo wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS na turnusy rehabilitacyjne.

Jak poinformowano, skierowania do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.