KRIR: Zjazdy z dróg publicznych pozostaną problemem rolników

Autor: KRIR 04 lutego 2021 13:14

KRIR: Zjazdy z dróg publicznych pozostaną problemem rolników Zgodnie z obecnym prawek obowiązek utrzymywania zjazdów ozostaje na głowie właścicieli posesji lub użytkowników gruntów przyległych do drogi./ fot. shutterstock.com

KRIR wystąpił do ministerstwa infrastruktury o zmiany w przepisach, tak aby zjazdy z dróg publicznych i przepusty pod nimi były w zakresie obowiązków zarządców dróg, a nie właścicieli nieruchomości - sadowników i rolników.

Zgodnie z obecnym prawek obowiązek utrzymywania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami pozostaje na głowie właścicieli posesji lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Najczęściej są nimi rolnicy bądź sadownicy.

Jeżeli zjazdy, które są w pasie drogowym, nie będą utrzymane w należytym stanie przez właścicieli lub użytkowników działek, zostanie nałożona na nich kara lub zostaną one rozebrane. Z praktycznego  punktu widzenia utrzymanie przejazdów we właściwym stanie przez właścicieli działek jest nie wykonalne, ponieważ wszelkie prace w pasie drogowym wymagają zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, czego właściciele działek rolnych nie są w stanie zapewnić, ponieważ nie posiadają odpowiednich pozwoleń, znaków i urządzeń. Obecnie większość przepustów pod zjazdami jest zamulona, co zostało spowodowane przez nie czyszczenie rowów oraz nie zbieraniem wykoszonej trawy, która tamuje przepływ wody.

Ministerstwo Infrastruktury w dniu 1 lutego 2021 r. odpowiedziało, iż zjazd z drogi jako obiekt budowlany służy właścicielowi nieruchomości przyległej do drogi publicznej zapewniając połączenie nieruchomości z tą drogą. Więc utrzymanie zjazdu lub przepustu leży wyłącznie w interesie właścicieli nieruchomości.

- Należy podkreślić że utrzymanie zjazdów oraz przepustów znajdujących się pod nimi leży głownie w interesie właścicieli nieruchomości nawet w sytuacji kiedy zjazd jest zjazdem publicznym prowadzącym np. do lokalu usługowego gdzie właściciel nieruchomości prowadzi działalność gospodarczą - informuje Ministerstwo Infrastruktury.

- Jednocześnie należy dodać, że zmiana przepisu art. 30 ustawy o drogach publicznych wiązałaby się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na zarządców dróg publicznych różnych kategorii co spowodowałoby obarczenie jednostek samorządu terytorialnego dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją ww. zadań. Zgodnie z art. 167 ust. 4 Konstytucji RP zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych - podaje resort.

- Należy również podkreślić, że przedmiotowy obowiązek utrzymywania zjazdów z dróg publicznych przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących obowiązuje od kilkudziesięciu lat i już funkcjonował w ustawie z 1962 r. o drogach publicznych. Problem ten nie był też podnoszony wcześniej, a do resortu infrastruktury nie wpływały sygnały w tym zakresie od jednostek samorządu terytorialnego. Reasumując w opinii resortu infrastruktury obowiązujące przepisy w przedmiotowym zakresie są wystarczające - argumentuje resort.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI