KRIR wnioskował o refundację podatku pccFarmer.pl - 27 sierpnia 2019 14:35


Samorząd rolniczy wystąpił do ministra rolnictwa o refundację rolnikom należności z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych przy zakupie gruntów rolnych w ub.r. - podaje farmer.pl.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeznaczenie środków w ramach pomocy de minimis na pokrycie należności z tytułu 2-procentowego podatku od czynności cywilno-prawnych, jaki musieli uiścić rolnicy przy zakupie gruntów rolnych w okresie listopad-grudzień 2018 r.

Jak argumentują izby: „Pula środków w ramach pomocy de minimis dla rolników w Polsce wyczerpała się 7 listopada 2018 roku. Od tego dnia wstrzymana została pomoc suszowa dla rolników, których straty w uprawach nie przekroczyły 30 proc. Rolnicy po tym terminie nie mogli też skorzystać np. z preferencyjnej ulgi zwolnienia z opłat skarbowych przy zakupie ziemi, czy preferencyjnego kredytu na jej zakup. Nie otrzymali również w 2018 roku należnych im dopłat do materiału siewnego pomimo tego, że pula indywidualna dla rolnika nie została przekroczona.”

Więcej na www.farmer.pl