KRIR: minimum 40 proc. środków KPO na rolnictwo

Autor: PAP 31 marca 2021 17:16

KRIR: minimum 40 proc. środków KPO na rolnictwo Krajowa Rada Izb Rolniczych podała swoje uwagi do Krajowego Planu Odbudowy; fot. unsplash.com

Krajowa Rada Izb Rolniczych podała swoje uwagi do Krajowego Planu Odbudowy. Wnioskuje o zwiększenie z deklarowanych 20 proc. środków zaplanowanych na rolnictwo i obszary wiejskie do minimum 40 proc.

W ramach Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro, z czego 34 mld euro będą to pożyczki. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo. Przygotowanie tego dokumentu koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała we wtorek uwagi samorządu rolniczego do projektu Krajowego Planu Odbudowy.

"Analizując przedstawiony budżet, samorząd rolniczy wnioskuje o zwiększenie z deklarowanych 20 proc. środków KPO zaplanowanych na rolnictwo i obszary wiejskie do minimum 40 proc. KPO nie będzie rzeczywistym planem przebudowy gospodarki, jeżeli nie uwzględni mieszkańców terenów wiejskich i rolnictwa. Ponad 15 milionów ludzi w Polsce zamieszkuje tereny wiejskie, co stanowi 40 proc. całej populacji naszego kraju, wobec czego 40 proc. środków z unijnego Funduszu Odbudowy powinno trafić na obszary wiejskie" - argumentują izby.

Przyjęcie pięciu komponentów w KPO, samorząd rolniczy uważa za słuszne. Ważne jest, aby środki Planu były kołem zamachowym polskiej gospodarki i były skupione na wywołanie wieloletniego wzrostu gospodarczego. Jednak śledząc poszczególne inwestycje, wydaje się, że mają one służyć w większości modernizacji administracji publicznej, a nie być realnym wsparciem dla przedsiębiorczości napisano w uwagach.

Odnośnie komponentów KRIR uważa, że środki komponentu A powinny być przeznaczone m.in. na rozwiązania innowacyjne na obszarach wiejskich, retencję, nawodnienia oraz rozwój przetwórstwa i handlu produktami rolno-spożywczymi, w których udziałowcami będą rolnicy.

W komponencie B należy podkreślić rolę obszarów wiejskich w dywersyfikacji źródeł zielonej energii, poprzez biogazownie, stopnie wodne, fotowoltaikę i energię z wiatru. Należy umożliwić gospodarstwom rolnym osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oraz sprzedaż nadwyżek energii.

W komponencie C należy wyodrębnić środki na rozwój e-usług i rozwiązań IT na obszarach wiejskich oraz rolnictwa. Ważne jest, aby realizowane inwestycje przyczyniły się realnie do podłączenia wszystkich gospodarstw do szerokopasmowego Internetu.

Dofinansowanie służby zdrowia w komponencie D powinno realnie przyczynić się do zapewnienia mieszkańcom obszarów wiejskich dostępności do specjalistów i leczenia jak w miastach, np. poprzez umożliwienie lekarzom i innym osobom związanym z lecznictwem zakładanie specjalistycznych ośrodków zdrowia.

W odniesieniu do komponentu E, Izby proponują rozbudowę infrastruktury dla samochodów elektrycznych, a osobom nie posiadających środków na zakup samochodu, umożliwienie skorzystanie z rozwiązań takich jak carsharing (wynajem aut).

Zdaniem KRIR, niedopuszczalne jest pokazywanie w KPO środków przejściowych ujętych w PROW na rozwój obszarów wiejskich. Jak napisano, są to odrębne środki i nie powinny być one łączone. "Także ujęcie od 2023 r. Planu Strategicznego WPR jako wieloletniego źródła finansowania wsparcia dla sektora spożywczego razem KPO zaburza obraz co do wysokości dostępnych środków pieniężnych dla rolnictwa i na obszary wiejskie z KPO" - argumentuje samorząd rolniczy.

"Samorząd rolniczy uważa również, że środki Krajowego Planu Odbudowy powinny być w dyspozycji samorządów lokalnych. Projekt KPO i zapisany w nim sposób jego realizacji wydaje się być niezwykle scentralizowanym i opartym o ministerstwa i inne instytucje rządowe" - podkreśliły Izby. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI