Krajowy Plan Odbudowy zwraca uwagę na mniejsze gminy

Autor: PAP 25 marca 2021 14:06

Krajowy Plan Odbudowy zwraca uwagę na mniejsze gminy Krajowym Planie Odbudowy dużo uwagi jest poświęconej na zrównoważony rozwój przestrzenny; fot. unsplash.com

Jak ocenił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Robert Tomanek, w Krajowym Planie Odbudowy dużo uwagi jest poświęconej na zrównoważony rozwój przestrzenny, dlatego tak duża uwaga w tym projekcie jest kierowana do mniejszych gmin.


Wiceminister, który wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie podkreślił podczas briefingu, że o mniejszych ośrodkach trzeba pamiętać, bo one są w tej chwili mocno zaniedbane.

"Projekt Krajowego Planu Odbudowy jest w tej chwili na etapie dyskusji, konsultacji i to takich rzeczywistych, które w mojej ocenie (…) przypomina wręcz święto demokracji, mam tu na myśli wysłuchania publiczne - one trwają w tym tygodniu, kiedy prowadzi się dyskusje ze społeczeństwem, również z samorządami" - zaznaczył Tomanek.

"Nie są to jakieś konsultacje na niby, tylko to są konsultacje prawdziwe" - dodał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej zwrócił uwagę na dwa z pięciu komponentów KPO. Pierwszy dotyczący zielonej energii i zmniejszania energochłonności o planowanej wartości 6,3 mld euro. Prawie połowa tej kwoty - wskazał Tomanek - ma zostać przeznaczona na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Termomodernizacja szkół ma kosztować 190 mln euro, a działania związane z technologiami wodorowymi i paliwami alternatywnymi - prawie 800 mln euro.

"Do tego reforma zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego np. systemy oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami oraz zielona transformacja miast i obszarów funkcjonalnych" - dodał wiceminister.

Według niego środki te będą kierowane przede wszystkim do mniejszych gmin, ale skorzystają także metropolie. "Ograniczenie się tylko do metropolii prowadzi czasem metropolie na manowce (...) kiedy zapomnimy o mniejszych gminach, nie osiągniemy celu, który zakładamy" - wskazał.

Drugi z komponentów - zielona i inteligentna mobilność - wskazał Tomanek, zakłada m.in. wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska, głównie autobusów elektrycznych. Zaplanowano w nim także środki w wysokości ponad 2 mld euro na linie kolejowe oraz na zakup kolejowego taboru pasażerskiego - prawie 400 mln euro.

"W ramach KPO bardzo wielką rolę odgrywa na etapie konsultacji samorząd terytorialny, który będzie również bardzo potrzebny na etapie realizacji. Dlatego bardzo liczymy na współpracę z samorządem, na pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia" - podkreślił wiceminister.

Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz poinformował podczas briefingu, że zarząd województwa przyjął w czwartek stanowisko, w którym wyraził swoją opinię zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych KPO.

"W obszarach, o których pan minister mówił zwracamy uwagę na dwa ważne elementy: po pierwsze kwestia czystego powietrza, bo to jest jeden z ważnych komponentów i bardzo ważny akcent zgodny z naszą polityką, ale przede wszystkim wymagający pewnego systemowego uporządkowania" - zaznaczył Urynowicz.

Według zarządu województwa małopolskiego polityka dotycząca poprawy jakości powietrza powinna zostać w jednoznaczny sposób uporządkowana. "Postulujemy, żeby pewne zadania i kompetencje wprost zostały przypisane do samorządów gminnych i wojewódzkich. Tak by ten system koordynacji walki o czyste powietrze był jednoznaczny, żeby już nigdy spory kompetencyjne pomiędzy samorządami gminnymi a wojewódzkimi nie prowadziły nas wszystkich na manowce" - wskazał Urynowicz.

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI