Wiceminister w czwartek odpowiadając na pytania posłów podkreślił w Sejmie, że utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej (KGS) jest priorytetem zarówno dla MAP, które tworzy tę grupę, jak i dla ministra rolnictwa. Do grupy będzie wchodziło 15 wytypowanych państwowych podmiotów. Będzie ona obejmowała sześć segmentów - produkcję nasienną, produkcję cukru, produkcję skrobi, sektor rolny, przetwórstwo spożywcze i sektor zbożowo-młynarski. W tym ostatnim wiodącym podmiotem będzie spółka Elewarr.

Korzyści dla polskiego rolnictwa 

Podmioty te zostały wybrane na podstawie wszechstronnej analizy i mają - jak mówił wiceminister - zarówno wartość dodaną jeżeli chodzi o korzyści dla polskiego rolnictwa, ale także dla biznesu. Dodał, że podmiot "będzie opierał się na twardych zasadach biznesowych, będzie przynosił zysk dla Skarbu Państwa, ale także dla rolników i plantatorów".

Andrzej Śliwka wskazał, że w ramach realizacji tego projektu prezes UOKiK wydał już zgodę na koncentrację, uzgodnione zostały wszystkie umowy z Prokuratorią Generalną. Jak mówił, uzyskana została też niezbędna opinia biegłego sądowego, zmieniono też ustawę o przekształceniach własnościowych w przemysłem cukrowniczym. "Na każdym etapie ten proces był uzgadniany ze stroną społeczną" - wskazał.

Śliwka poinformował, że w środę wicepremier Jacek Sasin skierował wniosek do Rady Ministrów "o wyrażanie zgody na przeniesienie udziałów spółek podlegających konsolidacji na podwyższenie kapitału". Chodzi o uchwałę dotyczącą powołania Krajowej Grupy Spożywczej.

Na 25 kwietnia br. zostało zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej (KSC), a na 28 kwietnia zaplanowano podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu spożywczego.

Efekty utworzenia KGS będą widoczne w tym roku

Zdaniem wiceministra, "pierwsze efekty utworzenia Grupy powinny być w niektórych sektorach już widoczne w tym roku". Zaznaczył, że według analiz resortu aktywów oraz niezależnego doradcy, ten podmiot powinien osiągnąć przychody ok. 3,5 mld zł, czyli o ponad 30 proc. więcej niż osiąga obecnie KSC. Holding będzie zatrudniał ok. 4,7 tys. osób - dodał.

Jego zdaniem najważniejszym efektem będzie to, że "będziemy mogli zdywersyfikować działalność KSC". Obecnie 85 proc. zajmuje produkcja cukru, docelowo ma ona się zmniejszyć do 35 proc. - wskazał Śliwka.

Wiceminister zaznaczył, że przyszły holding mógłby oferować szeroki portfel usług dla rolników w różnych obszarach - np. w nasiennictwie, środkach produkcji czy doradztwie agro. Celem utworzenia Grupy jest też - jak dodał - znalezienie dla rolnika wiarygodnego partnera z kapitałem Skarbu Państwa.

W skład holdingu mają wejść: Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorska-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice oraz Kombinat Rolny Kietrz.