KPO: od 17 października nabory wniosków o wsparcie

Autor: PAP 21 września 2022 14:14

KPO: od 17 października nabory wniosków o wsparcie KPO: od 17 października nabory wniosków o wsparcie/ fot.shutterstock.com

Od 17 października ruszają pierwsze nabory wniosków o wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wnioski będzie przyjmowała ARiMR wyłącznie w formie elektronicznej - poinformował w środę resort rolnictwa.

Dla kogo pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?

Zgodnie z informacją MRiRW w pierwszej kolejności pomoc jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w zakresie przetwórstwa i handlu artykułami rolnymi; do rolników i rybaków zajmujących się przetwórstwem i handlem produktami rolnymi i rybami; do plantatorów chmielu - na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem oraz na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska takich jak azbest.

Pomoc w przetwórstwie rolnym obejmuje zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub handlu produktami rolnymi, rybołówstwa lub akwakultury; zakup nowych środków transportu; budowę, rozbudowę lub remont budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży produktów, czy obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przetwórstwa lub handlu.

Na jakich zasadach pieniądze z KPO

Wsparcie udzielane będzie na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Wnioski będą przyjmowane do 18 listopada br.

Rolnicy i rybacy mogą natomiast otrzymać dofinansowanie na tworzenie lub modernizację miejsc przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury; miejsc przeznaczonych do handlu tymi produktami; na zakup specjalistycznych środków transportu.

Dofinansowaniem może być objęta inwestycja, której realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Wnioski będą przyjmowane do 18 listopada br.

Plantatorzy chmielu będą mogli ubiegać się o wsparcie na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od tej substancji. Dofinansowanie obejmie demontaż słupów, nabycie i transport nowych elementów konstrukcyjnych wolnych od kreozotu oraz montaż na tej samej powierzchni nowych słupów kompozytowych lub betonowych na powierzchni nie większej niż 5 ha.

Pomoc może jednak dotyczyć tylko przedsięwzięcia, które nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku, jej realizacja zakończy się w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie później niż do 31 grudnia 2025 r.

O finansowe wsparcie na wymianę pokrycia dachu może ubiegać się osoba ubezpieczona w KRUS jako rolnik lub której przyznano płatności, jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu; ma nadany numer w systemie ewidencji producentów, jest pełnoletnia.

Chodzi o wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu bez azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej i na powierzchni nie większej niż 500 m kw.

Pomoc przysługuje, gdy przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku, jego realizacja będzie trwa nie dłużej niż rok od dnia zawarcia umowy i zakończy się do 31 grudnia 2025 r. Wnioski można składać do 15 listopada.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkami:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacje-o-planowanych-naborach. https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-plan-odbudowy--dzialania-wdrazane-przez-arimr

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI