KOWR użyczy rolnikom ziemię

Autor: www.sadyogrody.pl 17 maja 2022 10:58

KOWR użyczy rolnikom ziemię KOWR użyczy rolnikom ziemię/ fot.shutterstock.com

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym pracownikom ppgr nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Użyczenie jest szczególną formą zagospodarowania nieruchomości ZWRSP, która może być stosowana ze względu na wyjątkowe okoliczności, czy też realizację zadań wynikających z polityki państwa.

Przedmiot użyczenia w obecnym sezonie wegetacyjnym 2022 r. powinny stanowić nierozdysponowane dotychczas nieruchomości rolne ZWRSP, które nie zostały lub nie mogą być rozdysponowane w formach przewidzianych ustawą z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa W szczególności powinny być to nieruchomości, które ze względu na kształt, rozłóg, rozdrobnienie i inne ograniczenia w użytkowaniu nie są dla rolników atrakcyjne z gospodarczego punktu widzenia, a mogłyby służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na jaki okres można uzyskać użyczenie ziemi od KOWR?

Okres użyczenia - w obecnym sezonie wegetacyjnym (tj. do końca zbiorów w 2022 roku), w terminach pozwalających na rolnicze wykorzystanie nieruchomości.

Komu użyczenie?

Na rzecz okolicznych rolników albo byłych pracowników ppgr zamieszkujących w pobliżu takiej nieruchomości.

Zobowiązania wynikające z umowy użyczenia:

- rolnicze zagospodarowanie nieruchomości,
- uiszczania podatku rolnego za przedmiot użyczenia,
- złożenia oświadczenia o dobrowolnym wydaniu nieruchomości po zakończeniu umowy,
- złożenia oświadczenia (pełnomocnictwa) umożliwiającego KOWR jednostronne przejęcie nieruchomości w przypadku jej nie wydania.

Osoby zainteresowane korzystaniem w obecnym sezonie wegetacyjnym z gruntów ZWRSP w formie użyczenia (tj. okoliczni rolnicy albo byli pracownicy ppgr zamieszkujący w pobliżu takiej nieruchomości) mogą zwracać się z wnioskiem bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości będącej przedmiotem zainteresowania. Dane adresowe oddziałów terenowych KOWR dostępne są na stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce „KONTAKT”.

Informacje o poszczególnych działkach można uzyskać bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI