KOWR: Chryzantemy nieodebrane przez organizacje pozarządowe, można przekazać jako bioodpady

Autor: www.sadyogrody.pl/KOWR 17 listopada 2020 16:01

KOWR: Chryzantemy nieodebrane przez organizacje pozarządowe, można przekazać jako bioodpady KOWR: Chryzantemy nieodebrane przez organizacje pozarządowe, można przekazać jako bioodpady/fot. shutterstock.com

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne, można od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. przekazać jako bioodpady do podmiotów wskazanych przez dyrektora generalnego KOWR.

Aktualna lista podmiotów przyjmujących chryzantemy jako bioodpady znajduje się na stronie KOWR.

Wytyczne w zakresie dostaw chryzantem:

- Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, związaną z pandemią COVID - 19, dostarczenie kwiatów może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w miejscu odbioru.

-W trakcie odbioru kwiatów obowiązuje reżim sanitarny: maseczki i dezynfekcja rąk.

- Kwiaty powinny być dostarczone w sposób umożliwiający ich łatwe i sprawne policzenie.

- Kwiaty powinny być dostarczone bez opakowań plastikowych (doniczki, folie, etc.).

- Po odbiorze kwiatów upoważniony pracownik potwierdza ilość odebranych kwiatów na drukach ARiMR

Ponadto, zgodnie par. 1 ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020, poz.1932) podmiotami upoważnionymi do odbioru chryzantem są także podmioty zajmujące się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Listy funkcjonujących instalacji spełniających wymagania instalacji komunalnych, publikuje, w oparciu o art. 38 b ustawy o odpadach, Marszałek Województwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

KOWR przypomina, że posiadacz chryzantem przed ich oddaniem (jako bioodpady) do przedsiębiorstwa komunalnego, biogazowni, gospodarstwa rolnego, itp. powinien upewnić się czy taki podmiot spełnia warunki przewidziane przepisami ww. rozporządzenia, tj. zajmuje się zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub został wskazany przez dyrektora generalnego KOWR.

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI