Koszty organizacji rolniczych w ponadnarodowych strukturach - nadal z budżetu państwa (projekt)

Autor: PAP 24 listopada 2020 10:06

Koszty organizacji rolniczych w ponadnarodowych strukturach - nadal z budżetu państwa (projekt) Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych są wysokie/ fot. unsplash

Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych w latach 2021–2026, podobnie jak w latach ubiegłych, mają być dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej – zakłada projekt noweli o izbach rolniczych.

Chodzi o projekt noweli ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw, który ukazał się w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Autorem projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak czytamy w projekcie, organizacje rolnicze reprezentują polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, które to z kolei reprezentują interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. Organizacje te prowadzą lobbing na rzecz rolnictwa i producentów rolnych w państwach członkowskich UE.

"Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych są wysokie, dlatego też zaproponowano, aby koszty te w latach 2021-2026, podobnie jak w latach ubiegłych, były dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej" - czytamy w projekcie.

Zdaniem resortu rolnictwa, członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych "wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich, a także ponoszeniem innych kosztów, w szczególności kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych".

"Ze względu na wysoki poziom tych kosztów, polskie organizacje rolnicze nie są w stanie same w całości ich pokrywać. Dlatego też niezbędne jest kontynuowanie wsparcia z budżetu państwa działalności polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych" - napisano.

W projekcie ustawy uszczegółowiono, że w latach 2021-2026 koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA) będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych, które będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

W projekcie ustawy przewidziano, że środki na dotację celową w 2021 r. zostaną ustalone w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

"Szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej w latach 2021-2026, a także elementy informacji dotyczącej udziału tych organizacji w pracach ponadnarodowych organizacji rolniczych, zostaną określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia" - napisano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI