W trakcie wtorkowego posiedzenia połączonych sejmowych komisji środowiska oraz gospodarki posłowie mieli przeprowadzić pierwsze czytanie poselskiego projektu noweli ustawy o lasach.

Projekt, który przygotowali posłowie PiS, zmierza do rozszerzenia możliwości zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa, podczas gdy obecne przepisy dopuszczają dokonywanie zamiany wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej.

W uzasadnieniu wskazano, że proponowana nowelizacja przewiduje możliwość zamiany "w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza".

Zdaniem autorów zmiany w dotychczasowych przepisach mają przyczynić się do tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenach pozyskanych od Lasów Państwowych.

Podczas posiedzenia komisji Ewa Malik (PiS) poinformowała, że wnioskodawcy chcą nanieść autopoprawki do projektu i w związku z tym jego pierwsze czytanie powinno odbyć się w innym terminie, a nie we wtorek.

Krzysztof Tchórzewski (PiS) przekazał, że jest zgoda marszałek Sejmu na przełożenie pierwszego czytania projektu. Dodał, że komisja mogłaby ponownie się nim zająć w środę o godz. 13.

Ostatecznie do komisji wpłynęło pismo marszałek Sejmu odwołujące wtorkowe posiedzenie połączonych komisji. Szefowa sejmowej komisji środowiska Urszula Pasławska (Koalicja Polska) poinformowała, że w piśmie nie podano daty, kiedy komisje ponownie będą mogły zająć się projektowaną nowelizacją.

Posłanka KO Gabriela Lenartowicz podkreśliła podczas posiedzenia komisji, że w obozie rządzącym jest wewnętrzny, polityczny konflikt w sprawie tego projektu. "Teraz szukacie wyjścia, takiego wyjścia jak wielokrotnie było. Tę kontrowersyjną ustawę, za którą się wstydzicie - bo nawet nie jesteście w stanie jej wycofać - chcecie ją zamieść pod dywan, bo sami się jej wstydzicie, bo nie potraficie jej obronić" - mówiła.

Hanna Gill-Piątek (koło Polska 2050) mówiła, że projekt jest bublem. Dodała, że zjednoczył on leśników, mieszkańców i ekologów, którzy uważają propozycję za skandaliczną. "Teraz ten druk próbujecie wycofać, mętnie tłumacząc nam, że będą jakieś autopoprawki, że nie wiadomo kiedy wpłynie nowa wersja, a może będzie nowy druk, na podstawie innego bubla, którym okazuje się zmieniony regulamin Sejmu (...)" - zaznaczyła posłanka.

Poselski projekt noweli ustawy o lasach jest krytykowany m.in. przez opozycję, jak i ekologów.

Według KO projektowane przepisy prowadzą wprost do prywatyzacji Lasów Państwowych. Twierdzą też, że na skutek proponowanej nowelizacji będzie można prowadzić inwestycje w lasach w tych miejscach, do których dzisiaj ludzie chodzą na spacery, odpocząć.

Z kolei według Polski 2050 projektowane zmiany umożliwiłyby zamianę gruntów zarządzanych przez LP na inne dowolne nieruchomości, którymi LP nie będą w stanie gospodarować. Posłowie tego koła wskazywali też na ryzyko korupcji przy zamianie gruntów.

Reprezentująca wnioskodawców posłanka Ewa Malik, odnosząc się do obaw, jakie wzbudził projekt, tłumaczyła, że zamiana przez Lasy Państwowe gruntów leśnych na inne grunty ma być wyjątkiem dokonywanym za zgodą ministerstw: klimatu i środowiska oraz gospodarki, i w obrębie podmiotów państwowych.

"Żaden prywatny podmiot nie będzie mógł nabyć ziemi od Lasów Państwowych. Dodatkowo: gdyby pozyskany tą drogą grunt nie został użyty w ciągu 10 lat pod cel zapisany jasno w ustawie, będzie musiał być zwrócony Lasom Państwowym" - zapowiedziała Malik.

Zapewniła, że projekt nie grozi prywatyzacją LP, a poprawki, jakie mają zostać złożone, mają dodatkowo temu przeciwdziałać.