Komisja sejmowa przyjęła poselski projekt noweli ustawy Prawo wodne

Autor: PAP 07 lipca 2021 10:44

Komisja sejmowa przyjęła poselski projekt noweli ustawy Prawo wodne Komisja sejmowa przyjęła poselski projekt noweli ustawy Prawo wodne/ fot. shutterstock

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła we wtorek poselski projekt noweli ustawy Prawo wodne, który ma doprecyzować i uprościć procedurę udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających szkodliwe substancje .

Za przyjęciem projektu noweli ustawy Prawo wodne przez sejmową komisję GMiŻŚ było ośmioro posłów na 13 głosujących. Pięciu członków komisji było przeciw projektowi, który ostatecznie został poddany głosowaniu w pierwotnej formie.

Z poprawki dotyczącej art. 1. rozpatrywanego projektu wycofali się wnioskodawcy. Poseł Kacper Płażyński (PiS) tłumaczył, że decyzję taką podjęto po wysłuchaniu stanowiska biura legislacji. Natomiast poprawka zgłoszona przez posła Artura Łąckiego (KO), która miałaby zmienić zapisy w art. 2., nie zyskała poparcia wymaganej większości w komisji (6 głosów za, 7 - przeciw).

Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Małgorzata Bogucka-Szymalska, przedstawiając stanowisko resortu, zaznaczyła, że w jego ocenie "wprowadzenie zmian (do ustawy) umożliwia prawidłowe wydanie pozwolenia wodnoprawnego i absolutnie nie eliminuje udziału, jako strony postępowania, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego".

Takie obawy podnoszone były na komisji przez stronę społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", którzy kwestionowali zapisy art. 1. i 2. projektu noweli.

Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski ocenił projekt jako "zagrożenie dla wielu oczyszczalni". Według niego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stracą możliwość negocjacji umów z dostawcami ścieków. W jego ocenie może to doprowadzić do zanieczyszczenia oczyszczalni, które są "obiektami wyjątkowo wrażliwymi".

Przedstawiciele "Wodociągów Polskich" wskazywali, że umowa, o której mowa w projekcie noweli, pozbawi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne realnego wpływu na to od kogo i na jakich warunkach odbierane będą ścieki.

Z kolei Bogucka-Szymalska zaznaczyła, że obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją, że "jest podpisana umowa na odprowadzanie ścieków, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie dopuszcza do odprowadzania tych ścieków".

"Ścieki muszą być oczyszczone. Dla nas jest bardzo ważne, by wszystkie generowane ścieki trafiały do oczyszczalni" - mówiła zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, argumentując słuszność rozpatrywanych zapisów projektu.

Podkreśliła, że w opinii resortu zaproponowane zmiany nie nakładają również "żadnych dodatkowych kompetencji na samorządy, czy też nie odejmują im praw do stanowienia czy regulowania kwestii gospodarowania ściekami na terenie gminy".

"Ta nowelizacja nie eliminuje konieczności wydania opinii środowiskowych w przypadku rozbudowy czy też powstania nowych przedsiębiorstw na terenie gminy" - zaznaczyła Bogucka-Szymalska w odpowiedzi na obawy zgłaszane w dyskusji przez posłankę Magdalenę Srokę (Porozumienie).

Projekt noweli ustawy Prawo wodne zakłada - jak podano w uzasadnieniu - doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Spełnieniem warunku formalnego będzie zarówno przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na odbiór ścieków, jak również przedstawienie obowiązującej umowy z takim właścicielem. Zmiana w przepisach ma prowadzić "do ułatwienia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie przez podmioty korzystające z urządzeń kanalizacyjnych podmiotów trzecich". 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI