Komisja rolnictwa za projektem budżetu rolnego na 2022 r.

Autor: PAP 28 października 2021 10:57

Komisja rolnictwa za projektem budżetu rolnego na 2022 r. Sejmowa komisja rolnictwa bez poprawek do projektu budżetu na 2022 r. / Fot. Shutterstock

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do projektu budżetu na 2022 r. w częściach dot. rolnictwa. W projekcie zaplanowano wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w wysokości 60,6 mld zł, tj. w kwocie o ok. 10 mld zł wyższej niż rok wcześniej.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych, zaplanowano w kwocie 16,3 mld zł. Wydatki te wraz z KRUS stanowią 6,92 proc. wydatków ogółem budżetu państwa - mówił wiceminister Ryszard Bartosik, przedstawiając projekt budżetu rolnego.

Dodał, że budżet rolny zostanie powiększony o dotację dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19 mld 150 mln zł, o środki Unii Europejskiej wynoszące ok. 25 mld zł oraz środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ponad 185 mln zł. "W sumie w projekcie budżetu na rok 2022 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo przewiduje się uzyskanie kwoty 60 mld 610 tys. zł" - mówił Bartosik.

Łączne wydatki budżetowe, których dysponentem jest minister rolnictwa (dla części), wynoszą ok. 6,5 mld zł. Na rolnictwo przewidziane są one w wysokości ok. 2 mld zł, co stanowi 30,5 proc. wydatków ogółem będących w gestii ministra. Z tej puli najwięcej środków - 920,5 mln zł - trafi na dopłaty do ubezpieczeń rolnych.

Dla części budżetu - rozwój wsi przewiduje się wydatki w łącznej kwocie 4,3 mld zł, co stanowi 66,5 proc. wydatków ogółem. Z tej puli finansowane będą wydatki związane z działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym na współfinansowanie unijnych programów, w kwocie ponad 4 mld zł. Ok. 257 mln zł dostaną ośrodki doradztwa rolniczego.

W ramach części budżetowej rynki rolne zaplanowano wydatki w kwocie 54,8 mln zł, co stanowi 0,84 proc. wydatków ogółem, których dysponentem jest minister rolnictwa. Najwięcej pieniędzy z tej puli przeznaczono na sfinansowanie wydatków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - ok. 43 mln zł, a ponad 10 mln zł przeznaczone będzie na utrzymanie urzędu ministra rolnictwa.

Na dział rybołówstwo zaplanowano ponad 134 mln zł, co stanowi 2,06 proc. wydatków ogółem. Największa ich część - 86,6 mln zł - przeznaczona będzie na finansowanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Dodatkowe środki na rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo znajdują się ponadto w budżetach wojewodów w łącznej kwocie 2,3 mld zł.

Przewiduje się, że dochody budżetowe realizowane (w części 32 - Rolnictwo, w części 33 - Rozwój wsi, w części 35 - Rynki rolne oraz w części 62 - Rybołówstwo) przez jednostki budżetowe oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wyniosą ok. 72,5 mln zł.

Poza budżetem ministra rolnictwa oraz budżetami wojewodów, wydatki budżetowe na zadania związane z rolnictwem i rybołówstwem planowane są m.in. w części Rezerwy celowe. Zapisano tam ponad 7,7 mld zł, z których będzie finansowane m.in.: zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, dopłaty do paliwa rolniczego (1,3 mld zł), Fundusz Gwarancji w Rolnictwie (3 mld zł), ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (500 mln zł), wsparcie dla producentów trzody chlewnej (240 mln zł), wydatki na realizację programów unijnych (ponad 2 mld zł).

Poprawki do budżetu rolnego zgłosiła poseł Małgorzata Tracz (KO). Dotyczyły one zwiększenia wydatków na weterynarię, postęp biologiczny, rolnictwo ekologiczne, oświatę i wychowanie. Jako źródło finansowania posłanka wskazała zaplanowane wydatki na gospodarkę morską, łączność i urzędy morskie. Poprawki te jednak nie uzyskały aprobaty większości posłów komisji.

Negatywnie poprawki zaopiniował także wiceminister rolnictwa, tłumacząc, że na proponowane przez posłankę cele planowane jest już zwiększenie wydatków, np. na weterynarię - o 18 proc. Wobec niepoparcia poprawek przez komisję, Tracz zgłosiła je jako poprawki mniejszości.

Budżetem rolnym ponownie zajmie się komisja finansów publicznych. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ NA TEMAT

PRAWO I DOTACJE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POLECAMY CZASOPISMA

WYSZUKIWARKI