Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wynosiło 6 221,04 zł (M.P z 2022 r. poz. 82).

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2022 r.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2022 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
- pomocników rolnika,

stanowić będzie 187 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).